Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Новини
 
П О К А Н А
14 Февруари 2013

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 21.02.2013 г. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.План за работата на Общински съвет – Ардино за 2013 година.
2.Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на община Ардино за 2012 година.
3.Приемане на бюджета на община Ардино за 2013 година.
4.Приемане на Програма и Календар за развитието на детско-юношеския и масов спорт през 2013 година.
5.Приемане на Общински план за младежта за 2013 година.
6.Предложение за изработване на проект за общ устройствен план за територията на община Ардино на основание § 123, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ.
7.Одобряване на експертни оценки.
8.Отдаване под наем общинско нежилищно помещение, част от имот публична общинска собственост, находящо се в сградата на Младежки дом с.Боровица, община Ардино.
9.Откриване на процедура за продажба на земеделски земи от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, находящи се в землището на община Ардино.
10`.Повишаване размера на окладите за храна в целодневните и полудневни детски заведения в община Ардино.
11.Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино.
12.Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: С.Байрям

Прочитания: 459 пъти

 
Избори 2019
 
Избори за общински съветници и кметове
на 27 октомври 2019 г.
 
Избори 2019
 
Предварителни избирателни списъци
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари