Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Новини
 
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА
01 Март 2013

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.

До
Представителите на общинска администрация,
кметове на кметства, Читалища, НПО,
малък и среден бизнес, Земеделски прозиводители
и техни организации
на територията на община АрдиноПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г.


за набиране на заявления за подпомагане по мерките

от Стратегията за местно развитие 2010-2015

на СНЦ «МИГ – Ардино» по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА


СНЦ «МИГ – Ардино» Ви кани на информационни срещи за набиране на заявления за подпомагане по мерките от Стратегията за местно развитие 2010-2015, които ще се състоят по населени места на следните дати:Дата и час

Обхванати населени места

Място на провеждане

1.

19.03.2013г.
9.00ч.
10.30ч.
12.30ч.
14.00ч.
16.00ч.


с.Млечино
с.Горно Прахово
с.Долно Прахово
с.Башево
с.Богатино, Червена скала, Хромица, Левци

В сградата на кметството на съответното населено място

2.

20.03.2013г.
10.00ч.
11.00ч.
14.00ч.
15.00ч.
16.00ч.
17.00ч.


с.Брезен
с.Боровица
с.Голобрад
с.Сухово
с.Китница, Любино
с.Русалско

В сградата на кметството на съответното населено място

3.

21.03.2013г.
9.30ч.
10.30ч.
13.00ч.
14.00ч.
15.30ч.
16.00ч.


с.Стояново, Мусево, Паспал
с.Жълтуша, с.Седларци
с.Еньовче
с.Светулка
с.Ахрянско
гр.Ардино

В сградата на кметството на съответното населено място
и в залата на съветника / Общинска администрация/ за гр. Ардино

4.

22.03.2013г.
9.30ч.
11.00ч.
12.30ч.
14.00ч.
15.00ч.
16.30ч.


с.Бял извор, Срънско, Зака, Гарване
с.Падина
с.Кроячево, Правдолюб
с.Синчец, Гърбище
с.Ленище, Ябълковец
с.Чубрика

В сградата на кметството на съответното населено мястоПри следната Програма:
Регистрация на участниците
Кратко представяне на СМР на СНЦ «МИГ – Ардино»
Условия и ред за кандидатстване.
Необходима документация
Въпроси и отговори

На срещата екипът на СНЦ „МИГ - Ардино” ще ви запознаe с условията и реда за кандидатстване, както и с нужната за кандидатстване документация по следните мерки от стратегията за местно развитие:

121 „Модернизиране на земеделските стопанства”,

123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”,

226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности

311 Разнообразяване към неземеделски дейности”,

312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”,

321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”,

322 Обновяване и развитие на селата


Желаещите участници ще получат пълен пакет от документи за кандидатстване, както няколко комплекта от същите ще бъдат предоставени в съответните кметства, където ще се проведат срещите. На всички участици ще бъдат предоставени информационни материали за СМР на СНЦ „МИГ – Ардино”, мерките към нея, условията, реда и допустимостта за кандидатстване към нея.

Прочитания: 993 пъти

 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари