Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Новини
 
ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ НЕДЕЛИНО И АРДИНО УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ ПО ОПАК
28 Март 2013

  [Още снимки]

Семинар – обучение на тема ”Ефективна структура на общинска админинстрация с прилагане на Единна методология за функционален анализ” по проект ”Повишаване на ефективността в дейността на общинските администрации Неделино и Ардино”, се проведе днес в Неделино. На семинара присъстваха служители на общинските администрации от Неделино и Ардино.
Маруся Ковачева, ръководител екип на „БМН Инженеринг-Сиела” проведе обучението по прилагане на Единна методология за функционален анализ и Наръчника за прилагане на единната методология. Подчертано беше до какво ще доведат изпълнението на целите по проекта като подобряване на обслужването, идентифициране на начини за намаляване на разходите, функциите и услугите, които могат да бъдат децентрализирани или премахнати. Осигуряване на по-висока ефикасност на дейността на публичната администрация и в крайна сметка повишаване на удовлетвореността на потребителите.
Радостина Даковска, експерт „БМН Инженеринг-Сиела” направи презентация по отношение на анализа на ефективността и ефикасността по време на извършване на функционалния анализ. Тя подчерта, че участието на служителите от общинската админинстрация е от изключителна важност за определяне показателите на ефективност и ефикасност. Очерта отделните етапи, през които преминават измерването и анализа на ефективност и ефикасност.
Искрен Митев, експерт „БМН Инженеринг - Сиела” представи начините на функциониране на фокус-групите, като един от методите за събиране и уточняване на информацията за нуждите на функционалния анализ.
Съвместният проект между общините Неделино и Ардино е по бюджетна линия BG051PO002/12/1.1.-04 за безвъзмездна финансова помощ е по приоритетна ос: 1 ”Добро управление”, приоритет 1.1.”Ефективна структура на държавната администрация” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд. Продължителността на проекта е 18 месеца.

Прочитания: 640 пъти

 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари