Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Новини
 
КОНКУРС ЗА УПРАВИТЕЛ НА БОЛНИЦАТА ОБЯВЯВАТ В АРДИНО
04 Април 2013


Двадесет и един проекта за решения бяха включени в поредното заседание на общинския съвет в Ардино. Първоначално внесените от председателя Сезгин Байрам пректи бяха 16, но впоследствие бяха внесени още няколко от кмета на общината Ресми Мурад. Местните парламентаристи изслушаха информации от Държавно горско стопанство „Ардино” и Районното управление на полицията.
Кандидатстване по два проекта бяха следващите докладни, по които се произнесоха общинските съветници. Първият от тях бе „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Ардино” по открита процедура за подбор на проектни предложения по оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/.
Вторият бе за кандидатстване пред СНЦ „МИГ-Ардино” по Стратегията за местно развитие на територията на община Ардино, одобрена по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. с проект „Водоснабдяване на група населени места от местността „Догру”, землището на с.Търна, кметство Долно Прахово, община Ардино.
Прието бе решение за кандидатстване пред СНЦ „Ардино” по Стратегията за местно развитие на територията на община Ардино, одобрена по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. с проект „Подобряване на средата за предоставяне на културни услуги в Читалище „Родопска искра” гр.Ардино”.
Кметът на общината Ресми Мурад поиска одобряване на промени в структурата на общата и специализирана администрация на общинска администрация – Ардино в изпълнение на Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията.
Съветниците приеха още годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище през периода 2014 г., както и решение за провеждане на конкурс за управител на МБАЛ „Ардино” ЕООД. Одобрени бяха и докладите за осъществените дейности на читалищата за 2012 година.

Прочитания: 632 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари