Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Новини
 
МИГ-АРДИНО: ОБЯВА
14 Декември 2013

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - АРДИНО"О Б Я В Я В А

Прием на заявления за подпомагане

в срок от 14.01.2014г. до 17.02.2014 година вкл.


по мерките:


121 „Модернизиране на земеделските стопанства”,

123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”,

226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”

312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”,

321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”,

322 Обновяване и развитие на селата


към Стратегия за местно развитие 2010-2015


По - подробна информация може да намерите на Интернет страницата на Сдружението – www.mig-ardino.bg / раздел мерки/ и в офиса, находящ се в гр.Ардино, ул.”Пирин”№20


ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

Прочитания: 468 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари