Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Новини
 
ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОПАК
27 Февруари 2014

  [Още снимки]

На 21.02.2014 г. в заседателната зала на Община Ардино се проведе встъпителна конференция по проект „ Подобряване на процеса на разработване и реализиране на общински политики за развитие”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07, Приоритетна ос: І. „Добро управление”, подприоритет: 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, ОП „Административен капацитет.
Присъстваха началници на отдели в общинска администрация, председатели на комисии към Общински съвет и граждани.

Проекта включва следните дейности:

1. Детайлно проучване и анализ на икономическите и социални характеристики и тенденции в община Ардино.
2. Обществено обсъждане и събиране на информация от заинтересованите страни.
3. Разработване на Общински план за развитие за периода 2014-2020 година.
4. Разработване на Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху реализирането на идентифицираните в ОПР политики.
5. Информация за публичност.
6. Организация и управление на проекта.
Изтъкнато бе че, до месец юли тази година Общинския план за развитие трябва да бъде готов и внесен в Общинския съвет за одобрение.
Гост – консултант на проекта е професор Петър Славейков – СУ „Климент Охридски”. Той очерта конкретните стъпки и задачи по изготвянето на Общинския план за развитие. Много са важни вътрешните правила за мониторинг по изпълнението му. Наложително е да бъде организирано анкетно проучване и набирането на актуална информация за социално- икономическото състояние на Община Ардино.
Кметът на община Ардино заяви, че Общинския план за развитие е важен документ за социално – икономическото развитие на населените места.


Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на процеса на разработване и реализиране на общински политики за развитие”, договор за безвъзмездна финансова помощ
№ 13-13-39/31.10.2013 г., финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013,съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд

Прочитания: 512 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари