Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   

Новини
 
Общински служители от Ардино участваха в кръгла маса по проект по ОПАК
24 Април 2014


В заседателната зала на община Ардино с кръгла маса за обсъждане на извършения функционален анализ със заинтересованите страни приключи окончателният етап от дейностите по проект „Повишаване на ефективността в дейността на общинските администрации Неделино и Ардино”. На нея присъстваха шефове на отдели и служители на общинската администрация в Ардино.
Маруся Ковачева, ръководител екип на „БМН Инженеринг-Сиела” ДЗЗД представи доклад за функционалния анализ, изготвен след проучване и анализ на документи и информация, анкети, интервюта, фокус група, наблюдение и експертни оценки.
В изпълнение на функционалния анализ бяха дефинирани областите на политика, за които отговаря кметът на общината, като орган на изпълнителната власт, типологизирани по функции, идентифицирани са правомощията на органа на власт и на функциите на административните звена в общинската администрация. Изготвен е анализ на дългосрочните и годишни цели на общинската администрация, системите и документите за полагане на целите, отчетността за измерване на постигнатите цели. Изяснени са показателите, които административната структура използва за измерване на резултатите от дейността. Констатирани са функциите на звената в общата администрация, които осигуряват основните области от правомощията на кмета като ръководител на общинската администрация, като е въведена практика за ежегодна отчетност на дейността на кмета пред обществеността за постигнатите резултат.
След изготвянето на функционалния анализ са направени препоръки и планове за оптимизиране на функциите и организационното структуриране на администрацията, подобряване на ефективността от дейността на администрацията, както и подобряване на ефикасността и икономичността. Препоръчва се балансиране на разходната част на бюджета, за по-добро състояние на общината, както и въвеждане на система от индикатори за измерване на годишното изпълнение на постигнатите резултати.
„От обобщените изводи и оценки от анализа на релевантността работата на ардинския кмет се определя като „един от малкото кметове”, който има приемен ден за жителите на града. Работи се на отворени врати. Правомощията на кмета са свързани с всички типове функции по класификацията на ОИСР. Функциите на звената в Община Ардино осигуряват всички основни области от правомощията на кмета като ръководител на общинската администрация. Община Ардино е пример навсякъде и ако ви се обадят за съдействие и мнение не се учудвайте”, заяви Ковачева.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейският социален фонд. Община Неделино е бенефициент по договора, а община Ардино е партньор по проекта. Основната му цел е подобряване на работата на общинските администрации в Неделино и Ардино, като специфичната цел на проекта за община Ардино е оптимизиране на функциите и структурата на общинската администрация.

Прочитания: 574 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари