Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Новини
 
Община Ардино приема предложения за Общински план за развитие 2014-2020 г.
16 Май 2014

  [Още снимки]


На 16.05.2014 г. в заседателната зала на Община Ардино се проведе кръгла маса за обществено обсъждане и събиране на информация за изготвяне на Общински план за развитие за периода 2014 - 2020 г. по проект „ Подобряване на процеса на разработване и реализиране на общински политики за развитие", Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07, Приоритетна ос: I. „Добро управление", подприоритет: 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", ОП „Административен капацитет. Проекта включва следните дейности:

1. Детайлно проучване и анализ на икономическите и социални характеристики и тенденции в община Ардино.
2. Обществено обсъждане и събиране на информация от заинтересованите страни.
3. Разработване на Общински план за развитие за периода 2014-2020 година.
4. Разработване на Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху реализирането на идентифицираните в ОПР политики.
5. Информация за публичност.
6. Организация и управление на проекта.

На срещата консултантите проф. Петър Славейков и проф. Тенчо Колев от СУ „Св. Кл. Охридски" запознаха присъстващите поотделно, както следва:

1. Проф. Славейков представи презентация за съществуващото състояние в община Ардино, основната цел за развитие на общината до 2020 г. и превръщането и в атрактивна за инвестиции териториална еденица, с модерна, устойчиво развиваща се икономика и качествена жизнена среда. На следващо място запозна присъстващите с природо-географските и социално-икономически условия в община Ардино. Като тревожен факт беше подчертано демографското състояние в общината, за което е характерно застаряването на населението, нестихващите миграционни процеси и отрицателния естествен прираст. Изтъкнато бе необходимостта от целенасочена подкрепа от страна на държавата за общините разположени в планинските райони.

2. Проф. Колев предложи на вниманието на присъстващите проект на Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху реализирането на идентифицираните в ОПР политики за периода 2014 - 2020 г.

В разискванията взеха участие представителите на Областно пътно управление -Кърджали, Бюро по труда - Кърджали, кметове на кметства, , ДГС „Ардино", Общинска служба по земеделие - Ардино и други.

Презентацията за Общинския план за развитие и Вътрешните правила ще бъдат качени на интернет страницата на община Ардино, където всички заинтересовани страни и лица ще могат да дадат своите мнения и предложения.

Прочитания: 617 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
/ посл.акт: 27 Март 2020 /
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари