Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Новини
 
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ - ДОМ ЗА ОТДИХ, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.АРДИНО, ОБЛ.КЪРДЖАЛИ, ТК „БЕЛИ БРЕЗИ”
07 Август 2014

  [Още снимки]

На основание чл.110 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с чл.35,ал.1 от ЗОС , чл.35,ал.1 и чл. 99 от НРПУРОИ в община Ардино и в изпълнение на Решение № 133 / 12.09.2012 год. на Общински съвет – Ардино и Заповед № 507 от 17.09.2012 година на кмета на Общината е ОБЯВЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на общински нежилищен имот - ДОМ ЗА ОТДИХ, находящ се в землището на гр.Ардино, обл.Кърджали, ТК „Бели брези”, имот № 44, кв.13 по кадастрална карта, одобрена със Заповед №300-5-1/ 13.05.2004 година на началника на Служба по кадастъра- Кърджали. При граници на имота от всички страни ДГФ.Актуван с Акт зачастна общинска собственост № 658 от 25.05.2006 година, при първоначална тръжна цена 514 600.00 лв. /Петстотин четиринадесет хиляди и шестотин лева/.

Дома за отдих включва:
- СГРАДА /стара част/ със застроена площ 154.118 кв.м./сто петдесет и четири цяло сто и осемнадесет/, конструкция: МСБ, етаж 2 /два/, построена през 1969 година, състояща се от:
Сутерен - фоайе, санитарен възел, коридор, зала-билярд и кухня;
I – ви етаж – две стаи, санитарен възел, коридор, зала-семинар, зала с камина, входно фоайе, стълбище и тераса;
II- ри етаж – апартамент /вестибюл, спалня, санитарен възел и тераса/ , три спални, коридор, санитарен възел, склад, стълбище и две тераси.
- ПРИСТРОЙКА/РАЗШИРЕНИЕ/ със застроена площ 692.92 кв.м. / шестотин деветдесет и две цяло деветдесет и два/, конструкция: МСБ, етаж 4/четири/ построена през 1979 година, състояща се от:
Сутерен – котелно помещение, стая за огняра, складове -3 броя, коридор и стълбище;
I – ви етаж - кухненски блок /подготвителни, умивалня, топла кухня, мокър бюфет, два склада и хладилник/, зала, стълбище, коридор, две стаи със санитарни възли, апартамент /две стаи , антре и два санитарни възела/, механа, офис, занималня и открита тераса;
II- ри етаж – входен вестибюл, приемен хол, галерия, гардероб със санитарен възел, стая за шофьори, зала, два апартамента, две стаи със санитарни възли, предверие, коридор, стълбище, покрити тераси;
III – ти етаж – 4 стаи, 3 стаи със санитарни възли, апартамент/ две стаи и санитарен възел/, склад, санитарен възел, коридор и стълбище;
IV –ти етаж – летен чардак, две стаи и стълбище;
- СКЛАД – със застроена площ 59.343 кв.м. / петдесет и девет цяло, триста четиридесет и три кв.м./, конструкция: масивна, етаж 1 / един/, построена през 1981 година;
- ГАРАЖ – със застроена площ 59.922 кв.м./петдесет и девет цяло деветстотин двадесет и два кв.м./, конструкция: масивна, етаж 1 /един/, построен през 1981 година;
- АГРЕГАТНО ПОМЕЩЕНИЕ- със застроена площ 22.24 кв.м./ двадесет и две цяло двадесет и четири/, конструкция: масивна, етаж 1 / един/, построено през 1981 година.

Прочитания: 847 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари