Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Новини
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПО ДЯВОЛСКИЯ МОСТ - КЪМ РАЙСКИТЕ ПЪТЕКИ В АРДИНО”
30 Май 2014


Заключителна конференция по проект „По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161PO001/3.1-03/2010/037 се проведе на 30.05.2014 година в залата на Общинския музей в Ардино. Проектът е на стойност
3 421 721,32 лева. Той е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие, съфинансиран от Националния бюджет и Община Ардино, а срокът за изпълнение е 24 месеца.
На конференцията присъстваха ръководителят на проекта Хафизе Чауш, представителят на „Студио Златен Век” ЕООД гр.София Калин Сърменов. Тук бяха още Ангел Матушев, изпълнителен секретар на туристическо дружество „Кърджали”, Тошко Късов, представител на Национално сдружение „Зелен цвят” в Крумовград, служители от общинската администрация и граждани.
Презентация за изпълнението на дейностите по проекта представи Ралица Ташева от „Студио златен век” – изпълнител на дейностите по публичност и информираност.
Общата цел на проекта е да се обособи и развие интегриран културно-туристически продукт на базата на най-конкурентоспособните и търсени културно- исторически атракции на територията на община Ардино. Проектът цели да осъществи конкретни дейности за преодоляване на несъответствието между големия и разнообразен ресурсен потенциал и слабото развитие на неговата привлекателност за посетители на община Ардино; да съхрани и адаптира към съвременните пазарни изисквания недвижими културни ценности с национално и специфично местно значение и да ги интегрира в комплексен модел на предлагане.
Заложените дейности са насочени основно за реставрация и консервация на културно-историческите и природни атракции на територията на общината - Дяволският мост, Тракийското светилище „Орлови скали”, Барутчийницата в гр.Ардино.

С европейски средства е оформена пътната отсечка от Ардино до емблемата на Общината Дяволски мост. Изградена е екопътека „Ардино-Орловите скали” с места за отдих. Освежена е фасадата на сградата на общинския Исторически музей с цел адаптация за помещаване на Туристически информационен център (ТИЦ), обзаведено и оборудвано е помещение за ТИЦ и експозиционно-конферентна зала в сградата на музея. Въстановена и експонирана е Старата Барутчийница. Оформена е привлекателна и комуникативна околна среда. Поставени са указателни табели и табла с информация за всеки от паметниците.
„Културно-историческите и природни атракции на територията на община Ардино са изключително уникални. Това са обекти, които ги няма на много места не само у нас, но и в Европейския съюз. Адмирации за ръководството на община Ардино, че реализираха такъв мащабен проект”, заяви госта на събитието Калин Сърменов.


“Този документ е създаден в рамките на проект “По Дяволския мост- към райските пътеки в Ардино” по Договор BG161PO001/3.1-03/2010/037, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Ардино и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. ПУБЛИКАЦИЯ
Прочитания: 732 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
/ посл.акт: 27 Март 2020 /
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари