Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Новини
 
ОБСЪДИХА ВИЗИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АРДИНО ДО 2020 Г.
09 Юли 2014

  [Още снимки]

Днес в заседателната зала на общината се проведе заключително обществено обсъждане на Общинския план за развитие на община Ардино за периода 2014-2020 г. На дискусионния форум присъстваха кметът Ресми Мурад, председателят на местния парламент Сезгин Байрям, началници на отдели от общинска администрация, бизнесмени, кметове и кметски наместници на населени места и граждани.
Планът за визията, която ще следва Община Ардино в развитието си за следващите шест години, се финансира по проект „ Подобряване на процеса на разработване и реализиране на общински политики за развитие”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07, Приоритетна ос: І. „Добро управление”, подприоритет: 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, ОП „Административен капацитет”.
Проф. д-р Петър Славейков, декан на Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ представи пред ардинската общественост проект на новия Общински план за развитие на община Ардино 2014 - 2020 г. Той направи обстоен анализ на състоянието на общината и очерта визията, основните цели и приоритетите за развитие.
Проф. д-р Славейков подчерта, че въпреки голямата активност на общинското ръководство по отношение на проектните дейности през изминалия програмен период 2007-2013г. на територията на общината изпъкват все още много проблеми – намаляващо и застаряващо население, висока безработица, ниски доходи на населението, неизградена инфраструктура, едностранчиво развитие на икономиката. По думите му, като основни приоритети през новия програмен период се очертават развитието на биоземеделието, алтернативният туризъм, привличането на инвестиции и осигуряване на постоянни работни места, подобряване на техническата инфраструктура с цел повишаване на качеството на живот в община Ардино.
Кметът на община Ардино г-н Ресми Мурад отбеляза, че следва да се положат грижи от всички заинтересовани страни в общината за преодоляване на негативните тенденции на територията на общината. Според него те не са характерни само за община Ардино, а за цялата страна. „Това е една реалност. Хората от региона с основание търсят по-добри условия за живот и по-високи доходи. Надявам се, тези, които напускат страната, един ден да се завърнат в родния си край, за да инвестират. Убеден съм, че има хора с такива носталгични чувства. Само чрез хора, които пряко са свързани с Ардино можем да преодолеем тези проблеми”, заяви Ресми Мурад.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на процеса на разработване и реализиране на общински политики за развитие”, договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-39/31.10.2013 г., финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Прочитания: 514 пъти

 
Избори 2019
 
 
Риболов
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари