Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Новини
 
О Б Я В А
02 Октомври 2015

В изпълнение на договор BG05M9OP001-2.002-0020 – C001 „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, община Ардино набира персонал за предоставяне на услугата, както следва:
• Медицински сестри – 2;
• Психолог – 1;
• Кинезитерапевт – 1.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
• Да са физически лица;
• Да имат висше образование (завършена образователна степен бакалавър/магистър)
• Да имат професионален опит не по-малък от 2 години в областта на здравните или социалните дейности.
Ще се счита за предимство практически опит в работа с възрастни и хора с увреждания в т.ч и деца, или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за лица с увреждания, здравеопазването или социалното включване на лица с увреждания.
Необходими документи:
• Автобиография;
• Копие от дипломи за завършено образование(оригинал за справка);
• Мотивационно писмо (по желание).

Заинтересованите кандидати следва да подадат необходимите документи, считано от 05.10.2015 г. до 16.10.2015 г. офиса на Център за услуги в домашна среда (бивша сграда на БКС), находящ се в гр. Ардино, ул.“Пирин“ № 20.


ИЗЕТ ШАБАН
ВрИД кмет на община Ардино
(Заповед № 803/24.09.2015г.)

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. ОБЯВА
Прочитания: 449 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
/ посл.акт: 27 Март 2020 /
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари