Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   

Новини
 
7 331 296 ЛВ. Е БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА АРДИНО ЗА 2016 ГОДИНА
29 Януари 2016

  [Още снимки]

С 20 гласа „за” и 6 „против” Общинския съвет в Ардино прие бюджет 2016. Съгласно финансовия документ общината ще оперира с приходи в размер на 7 331 296 лв. От тях приходи за делегирани от държавата дейности – 4 174 162 лв., а за приходи от местни дейности са предвидени 3 157 134 лв. Разпределението на разходите е по отговорности, функции, групи, дейности и параграфи. Като неизменна част от бюджета е приета и Програма за капиталовите разходи за 2016 г. в размер на 1 235 400 лв.
Кметът Ресми Мурад заяви, че бюджет 2016 е балансиран и реалистичен, отговарящ на реалните възможности за събиране на местните приходи, както и за най-важните и неотложни разходи в сферата на образованието, здравеопазването, социалните услуги и поддържането на инфраструктурата.
14 докладни записки бяха включени в дневния ред на заседанието. Местните парламентаристи приеха и отчета за изпълнението на общинския бюджет за 2015 г.
Общинският съветник от групата на ДПС инж. Азис Мурад отбеляза, че предварителният План на бюджета за 2015 е преизпълнен с 900 000 лв., от които 400 000 лв. от местни приходи, а останалите 500 000 лв. от трансфери от държавния бюджет.
Съветниците гласуваха и за участие на община Ардино в Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино – Джебел” с дейност в обществена полза съгласно изискванията на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Без допълнения или изменения беше гласувана Годишната програма за развитие на читалищната дейност, както и Програма и Календар за развитието на детско-юношеския, училищния и масов спорт през 2016 г.
Местните парламентаристи дадоха своето съгласие за кандидатстване на общината с проект „Подкрепа за предучилищната подготовка и възпитание на децата от етническите малцинства на територията на община Ардино” в партньорство с детски градини от Ардино, Бял извор, Горно Прахово, Падина, Боровица, Жълтуша и фондация „Прима”.
Сред останалите докладни бяха приемане на стратегия за управление и разпореждане с имотите – имотите общинска собственост и предоставяне на земеделски земи от общинскоя поземлен фонд на граждани с признато право на собственост.

Прочитания: 567 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари