Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   

Новини
 
Община Ардино стартира изпълнението на проект
17 Юли 2015„Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № 2014BG16SPO001-002Община Ардино стартира изпълнението на проект „Изграждане на мост на река „Коджадере” в село Хромица, община Ардино - път към село Ябълковец” по Договор № 2014BG16SPO001-002 от 08.07.2015г., финансиран от фонд „Солидарност” на Европейския съюз.
Встъпителната конференция се проведе на 15.07.2015 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация- Ардино.
Конференцията откри кметът на община Ардино г-н Ресми Мурад. Той сподели, че в рамките на проекта по фонд „Солидарност” на Европейския съюз се предвижда изграждането на мост, с който се цели осигуряването на безпроблемното преминаване на изчисленото водно количество с обезпеченост 1% и безпроблемното преминаване на моторни превозни средства.


Заместник кметът г-н Изет Шабан представи по – подробна информация за проекта, като: предвидени дейности и график за изпълнението им, етап на готовност с изискуемите разрешителни, описание на планираните СМР, очаквани резултати и др. Изет Шабан допълни и следната техническа информация:
„Ситуационно моста е разположен в права с постоянен надлъжен наклон. Съоръжението е едноотворно с размер светъл размер 8м /мерено между двата устоя/. Устоите и връхната конструкция сключват ъгъл 100 гради. Общата ширина на съоръжението е 5 м включваща 4,5 м пътно платно и пешеходни парапети с минимална височина 110 см.
Конструкцията е монолитна стоманобетонна. Връхната конструкция е плътна пътна плоча с минимална дебелина 50 см. Горната повърхност на плочата съответства на напречните наклони на пътното платно за безпроблемно отичане на водите извън съоръжението.
Двата устоя са плътни с дебелина 45 см, кораво свързани с фундаментите и връхната конструкция. Общата дължина на устоя е 5,0 м и минимална височина 3,90 м. Мостовото съоръжение е предвидено да се изпълни като рамка тип „отворена кутия”. Това решение не изисква изпълнение на дилатационни фуги в краищата на връхната конструкция.
Крилата на съоръжението са класически, успоредни на устоите и завърнати в края.
Насипите на съоръжението се изпълняват по дадените координати по оста на пътното платно и даденият надлъжен наклон.”

Проектът е на обща стойност 24000,00лв., финансиран от фонд „Солидарност” на Европейския съюз;

Проектът стартира на 08.07.2015 година и е с продължителност 12 месеца.
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на мост на река „Коджадере” в село Хромица, община Ардино – път към село Ябълковец”, който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд „Солидарност” на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ардино и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Координиращия орган.

Прочитания: 508 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари