Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Новини
 
ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В С. БЯЛ ИЗВОР, ОБЩИНА АРДИНО
19 Септември 2008

Обществено обсъждане

Оперативна програма “Околна среда” 2007 - 2013 г. отговаря на необходимостта от инвестиции в инфраструктурата с цел постигането на съответствие със законодателството на ЕС за опазване на околната среда.
Главната стратегическа цел на оперативната програма е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.
След внасянето на проект “Интегриран проект за разширяване и подобряване на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Ардино” по Оперативна програма “Околна среда”, приоритетна ос 1 - Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и възможността за повторно кандидатстване, Общинска администрация - Ардино възнамерява да кандидатства с проект “Интегриран проект за устойчиво управление на водите в с. Бял извор, община Ардино”.
С инвестиционния проект ще бъде извършена реконструкцията на главния колектор на селото, смяна на водопровод, изграждане на канализации за отпадни води, както и изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни води.
Интегрираният воден проект на с. Бял извор, община Ардино, не се очаква да повлияе негативно върху компонентите на околната среда. Поради естеството на инвестиционното предложение, а именно изграждане на нова канализационна мрежа и отвеждането на събраните води до пречиствателна станция за отпадни води, то е по- скоро екологично насочено.
Строителните дейности няма да нанесат вреда на околната среда като цяло, поради факта, че те основно са изкопни работи - полагане на тръби и засипване на изкопите, а и изграждането на басейните на пречиствателната станция са свързани с изкопни работи - полагане на бетон и тръбопроводи.
Въздействието от инвестиционното предложение се очаква да се появи след неговото завършване, като то ще бъде изключително благотворно за следните компоненти на околната среда: почвите; подпочвените води; водите; ландшафта; флората и фауната по поречието на р. `Бялизворска`.
Общинска администрация - Ардино К А Н И всички заинтересовани страни на обществено обсъждане на проектното предложение, което ще се състои на 25.09.2008 г. /четвъртък/ от 13.00 ч. в голямата заседателна зала на общината.

Прочитания: 1494 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
/ посл.акт: 27 Март 2020 /
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари