Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   

Новини
 
О Б Я В Л Е Н И Е
25 Ноември 2008

№ 143 от 25 ноември 2008 г.


Общинска администрация - Ардино, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проект за Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване на пречиствателно съоръжение за отпадни води (ПСОВ) в неурегулирани поземлени имоти с кадастрални № 562, № 659 и № 660 в землището на с. Бял извор, ЕКАТТЕ 07747,община Ардино.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в четиринадесетдневен срок от датата на обявяването до Общинска администрация - Ардино.

Кмет на община Ардино: Ресми Мурад

Прочитания: 1333 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари