Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Новини
 
ОБСЪДИХА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АРДИНО
31 Август 2017

  [Още снимки]

Общественото обсъждане на проекта за Общ устройствен план (ОУП) на община Ардино, както и докладът за екологичната оценка към него, отново премина при голяма активност и интерес от местното население и изпълнителната власт. В него участие взеха председателят на местния парламент Сезгин Байрям, ръководителят на колектива от ДЗЗД „Архсет - Димитрова - Салджиева“ арх. Хубена Салджиева, ландшафтен арх. Мария Ковачева, инж. Надежда Парлъкова, инж. Стойчо Стоев, гл.арх. на общината Росен Хаджиев. Тук бяха още Бисер Велинов, гл. експерт в РИОСВ-Смолян, кметове на населени места, представители на държавни институции, граждани.
Арх. Хубавена Салджиева представи структурата на Предварителния проект за ОУП, текстовата част с правила за норми за прилагане на плана и графичните материали. „Планът е реалистичен, тъй като ръководството на общината взе активно участие в създаването му. Посочени са най-неотложните потребности към момента, и какви перспективи се виждат за развитието на общината. Общината има ясна визия за развитието й“, заяви арх. Салджиева.
Арх. Людмил Гочев запозна присъстващите с доклада по екологичната оценка на плана и доклада за съвместимост, предмета и целите за опазване на зоните по Натура 2000. Той подчерта, че проектът е изключително щадящ по отношение на Околната среда. „Териториите, които евентуално биха отнели от Защитените зони при реализацията на предвидените 100% от Общия устройствен план няма да прехвърлят 9 хектара“, уточни имж. Гочев.
Основен акцент на обсъждането бе необходимостта от изграждане на допълнителни водоснабдителни съоръжения на територията на общината, особено в района на Горно и Долно Прахово, Башево, Търна, Чернигово, Китница, Сухово, Боровица. Кметовете на населените места имаха допълнителни предложения за водоснабдяване с кнкретни идеи и предложения за нови транспортни трасета.
Инж. Стойчо Стоев, експерт ВиК заяви, че за решаването на недостига на питейна вода в района на Горно и Долно Прахово, Башево, Търна, Чернигово, Китница, Сухово, Боровица и зоната за туризъм на опашката на яз. „Кърджали“ се предвижда обследване на терасата на р. Давидовска при вливането в р. Арда, както и изграждане на помпена станция и подаване на вода за целия район. „Давидовска река е с постоянен приток, не пресъхва през летния период. На нея има хидрогеоложки замервания и се явява единствен водоизточник в района с възможност за целогодишно подаване на вода“, заяви инь. Стоев.

Прочитания: 717 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
/ посл.акт: 27 Март 2020 /
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари