Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Новини
 
О Б Я В Л Е Н И Е
03 Декември 2008

Общинска администрация - Ардино, на основание чл. 20 от Наредба №2 на Министерство на транспорта от 15.03.2002 г., във връзка с Решение №111 на Общински съвет- Ардино от 18.11.2008 г. и Заповед №111 на Кмета на община Ардино от 01.01.2008 г.

О Б Я В Я В А

на 09 януари (петък) 2009 г. от 12 часа в залата на общината конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдени транспортни схеми, както следва:
Републиканска транспортна схема
Ардино - Баните - 08.00 - 12.00
Китен - Падина - 05.10 - 16.15
Областна транспортна схема
Кърджали - Долно Прахово - 12.00 - 07.20
Кърджали - Долно Прахово - 18.00 - 15.00
Кърджали - Русалско - 16.00 - 07.30
Кърджали - Русалско - 16.00 - 12.30
Кърджали - Голобрад - 12.00 - 07.30
Кърджали - Долно Прахово - 14.00 - 06.50
Кърджали - Долно Прахово - 17.00 - 13.00
Кърджали - Ардино - 19.00 - 15.00
Кърджали - Еньовче - 17.00 - 19.00
Кърджали - Ардино - 07.00 - 14.30
Общинска транспортна схема
Ардино - Еньовче - 17.10 - 07.00
Ардино - Ахрянско - 08.00 - 09.00
Ардино - Ахрянско - 15.00 - 16.00
Ардино - Кроячево - 14.00 - 14.30
Ардино - Еньовче - 10.00 - 08.30
Ардино - Кроячево - 09.00 - 09.30
Ардино - Доно Прахово - 13.00 - 08.00
Ардино - Голобрад - 12.30 - 07.30
Ардино - Русалско - 14.00 - 07.30
Ардино - Русалско - 14.00 - 12.30
Боровица - Латинка - 14.30 - 06.30
Ардино - Сухово - 12.00 - 07.10
Ардино - Долно Прахово - 12.00 - 07.00
Ардино - Еньовче - 12.00 - 10.30
Ардино - Еньовче - 13.00 - 11.30
Ардино - Седларци - 11.00 - 07.20
Ардино - Седларци - 15.00 - 12.30
Ардино - Еньовче - 09.00 - 09.30
Ардино - Ахрянско - 16.00 - 17.00
Ардино - Търносливка - 15.00 - 08.30
Тръжната документация може да бъде закупена в стая №6 на общината срещу сумата от 50 (петдесет) лева до 08.01.2009 г.
Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат до 17 часа на 08.01.2009 г. в касата на общината сума в размер на 100 (сто) лева - гаранция за участие.
Заявленията на кандидатите с всички необходими документи за участие в търга се приемат в деловодството на общината до 17 часа на 08.01.2009 г., в запечатан плик.
Юридически и физически лица, които имат задължения към държавата, осигурителните фондове и община Ардино, няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.
При неявяване на кандидати или заявен отказ на спечелилия конкурса, повторен конкурс ще се проведе при същите условия, в последния работен ден на всяка следваща седмица от 12 часа.
Информация: тел.03651/40-24; www.ardino.bg
Лице за контакт: Джейлян Муталибов, началник отдел
”Стопанска политика” на Общинска
администрация - Ардино, ул. „Бели
брези” №31, стая №6.

Кмет на община Ардино: Ресми МУРАД

Прочитания: 1122 пъти

 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Къде ще празнувате Нова година?

В къщи
На гости при приятели
В заведение
В чужбина
Няма да празнувам


Начална дата на анкетата:
2019-12-18


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари