Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Новини
 
ОБЯВА ЗА ПРОЦЕДУРА
20 Февруари 2009

                                                                   


 BG2006/018-343.01.01 Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи ФАР 2006 /фаза 3/


Във връзка със стартиране на дейностите по проект ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - АРДИНО, договор - BG 2006/018-343.01.01-1.26, финансиран по Програма ФАР - BG2006/018-343.01.01,


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - АРДИНО


обявява процедура за подбор и назначаване на кандидати за работа в Центъра за обществена подкрепа - Ардино за следните длъжности:

● Директор - 1

● Социални работници - 2

● Педагози - 2

● Психолог - 1

● Помощен персонал - 1

1. Минимални изискванияза директор

● Образование - висше, минимална образователна степен - бакалавър

● Професионална област - хуманитарна или икономическа (предпочитани специалности -  социална насоченост, педагогически и психология)

● Професионален опит - 3 години

● Компютърна грамотност

● Опит в социална сфера - работа с деца и семейства е предимство

● Умение за работа в екип

● Отлични комуникативни умения

● Аналитични умения, адаптивност и психическа нагаса за работа с групи деца и

семейства в неравностойно положение.

Основни задължения

● Организира, ръководи и контролира цялостната дейност в ЦОП

● Отговаря за качеството на предлаганите социални услуги в ЦОП

● Контролира спазването на нормативните актове и утвърдените графици и програми

● Осъществява сътрудничество с организациите и институциите, работещи с деца или по проблемите на децата в общината и на национално ниво

● Изготвя необходимите отчети за работата на ЦОП в съответствие с българското законодателство

● Участва в екипните срещи на групата за управление на проекта.

2. Минимални изисквания за социален работник

● Образование - средно

● Компютърна грамотност

● Опит в социална сфера - работа с деца и семейства в риск е предимство

● Умение за работа в екип

● Отлични комуникативни умения

● Адаптивност и психическа нагаса за работа с групи деца и семейства в неравностойно положение.

Основни задължения

● Изготвя оценки на потребителите

● Участва в мултидисциплинарен екип

● Участва в обучения

● Посредничи и се застъпва за интересите на потребителите на услугата

● Информира и консултира

● Работи с подкрепящи мрежи

● Работи индивидуално с дете

● Работи групова работа с деца

● Работи със семейства

● Извършва социална работа с деца и родители

● Организира и провежда курсове за родителски умения, курсове по семейно планиране,  група за родители в съответствие с Етичния кодекс на социалните работници в България

● Работи в най-тясна връзка с екипа на ЦОП, води необходимата документация

● Организира и провежда работата си по срочни и седмични планове, утвърдени от директора

● Изготвя доклади съгласно плана за работа на ЦОП и нормативната уредба.

3. Минимални изисквания за педагог

● Образование - висше, бакалавър, педагогическа специалност

● Професионален опит - 3 години

● Компютърна грамотност

● Опит в социална сфера - работа с деца и семейства е предимство;

● Умение за работа в екип

● Отлични комуникативни умения.

Основни задължения

● Участва в мултидисциплинарен екип

● Участва в обучения

● Работи индивидуално с дете

● Работи с поверената му група деца

● Организира самоподготовката на учениците в групата

● Изгражда у тях умения и навици за самостоятелен учебен труд

● Оказва индивидуална помощ на нуждаещите се ученици

● Възпитава ги в дух на взаимопомощ и сътрудничество

● Подпомага учениците правилно да организират свободното време, формира у тях хигиенни навици, културно поведение

● Работи в най-тясна връзка с екипа на ЦОП, води необходимата документация

● Организира и провежда работата си по срочни и седмични планове, утвърдени от директора

● Изготвя доклади съгласно плана за работа на ЦОП и нормативната уредба.

4. Минимални изисквания за психолог

● Образование - висше, минимална образователна степен - бакалавър  и квалификация по психология

● Компютърна грамотност

● Опит в социална работа с деца и семейства е предимство

● Умение за работа в екип

● Отлични комуникативни умения.

Основни задължения

● Участва в мултидисциплинарен екип;

● Участва в обучения

● Разработва психологически програми

● Изготвя оценки на потребителите

● Информира и консултира

● Работи с подкрепящи мрежи

● Работи индивидуално с дете

● Работи групова работа с деца

● Извършва психологическа работа с деца и родители

● Организира и провежда курсове за родителски умения, курсове по семейно планиране, група за родители

● Работи в най-тясна връзка с екипа на ЦОП, води необходимата документация

● Организира и провежда работата си по срочни и седмични планове, утвърдени от директора

● Изготвя доклади съгласно плана за работа на ЦОП и нормативната уредба.

5. Минимални изисквания за помощен персонал

● Не се изисква опит

● Отговорност и организираност

● Способност за бърза и качествена работа

● Прецизност и старание.

Основни задължения

● Грижи се и поддържа чистотата и хигиенното състояние на определените помещенията на ЦОП

● През зимния период - осигурява отоплението на помещенията на ЦОП.

Необходими документи за кандидатстване за всяка позиция

? Заявление за кандидатстване за съответната позиция

? Автобиография (CV)

? Мотивационно писмо

? Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж, образование и професионална квалификация.

Начин на провеждане на подбора - по документи и събеседване с кандидатите.

Документи се приемат до 25 февруари 2009 г. включително на адрес:

Общинска администрация - Ардино, ул. „Бели брези” 31, отдел „Инвестиционни проекти и евроинтеграция”

Телефони за информация: 03651 - 49 03, 40 40 и 42 38


Комисия ще извърши предварителна селекция по документи, като с одобрените кандидати ще се проведе интервю на 26 февруари 2009 г.

Избраните кандидати ще бъдат назначени на 27 февруари 2009 г.


КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО: РЕСМИ МУРАД

Прочитания: 2076 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари