Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Новини
 
ФОРМУЛИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2009 ГОДИНА
07 Март 2009

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ”; ФОРМУЛИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2009 ГОДИНА


ФОРМУЛИ
за разпределение на бюджетните средства за 2009 година във функция Образование в община Ардино, получени по единни разходни стандарти между общинските учебни и детски заведения


І. Формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2009 година между училищата, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, както следва:
СФ = 96%, 96,5% , 97% (ЕРС*БУ) + 0,5%, 1%, 1,5% ( ДИУД) + 2,5% (ДСУ), където:
• СФ - бюджетните средства, които получава общинското училище съгласно формулата;
• ЕРС - единен разходен стандарт;
• БУ - брой ученици;
• ДИУД - добавка за извънучилищна дейност;
• ДСУ - добавка за отдалеченост на селско училище от общинския център.
1. Основният компонент е 96%, 96,5% и 97% от единния разходен стандарт (ЕРС) и броя на учениците (БУ), където;
• 96% - за училища с брой на учениците над 100;
• 96,5% - за училища с брой на учениците между 40 и 100;
• 97% - за училища с брой на учениците под 40.
2. Допълнителните компоненти произтичат от географските и демографски фактори и специфични особености в община Ардино, разпределени, както следва:
Добавка за селско училище (ДСУ) - 2,5% - за функциониране на основните училища в общината, които не са в списъка на „Защитените училища”, като сумата, която им се предоставя е различна по размер, в зависимост от броя на учениците и отдалечеността от общинския център.
Общият размер на добавката е 2,5% от средствата на общия брой ученици по единния разходен стандарт.
Добавка за извънучилищна дейност (ДИУД) - 0,5%, 1% и 1,5%, където:
• 1,5% - за училища с брой на учениците над 100;
• 1,0% - за училища с брой на учениците между 40 и 100;
• 0,5% - за училища с брой на учениците под 40.
Сумата се предоставя на Общински детски комплекс - Ардино за организиране свободното време на учениците и осъществявяне на извънкласни и извънучилищни дейности.
ІІ. Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2009 година между общинските целодневни и полудневни детски заведения, както следва:


1. Целодневни детски градини
СФ = 95% ЕРС*БД +5% резерв
• СФ - бюджетните средства, които общинското детско заведение получава, съгласно формулата;
• ЕРС - единен разходен стандарт;
• БД - брой деца;
Основен компонент - 95% от единния разходен стандарт (ЕРС) и броя на децата (БД);
Допълнителен компонент - 5 % резерв - за разходи с нерегулярен характер


2. Полудневни детски градини - за 6-годишни деца
СФ = 100% (ЕРС*БД)
•СФ - бюджетните средства, които общинското детско заведение получава, съгласно формулата;
• ЕРС - единен разходен стандарт;
• БД - брой деца;
Основен компонент - 100% от единния разходен стандарт (ЕРС) и броя на децата (БД).


ІІІ. Формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2009 година между общежитията, както следва:
СФ = 100% (ЕРС*БУ), където:
• СФ - бюджетните средства, които получава общежитието съгласно формулата;
• ЕРС - единен разходен стандарт;
• БУ - брой ученици.
1. Основен компонент - 100% от единния разходен стандарт (ЕРС) и броя на учениците (БУ).


ІV. За дейности по които получател на средствата е само едно звено, формула не се утвърждава, затова на ПГ „Хр. Смирненски” и ОДЗ „Слънце” - Ардино се предоставят всички средства, получени по единни разходни стандарти.


 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
на бюджетните средства по звена и компоненти на формулите за всяка отделна дейност


Наименование на звеното

Брой деца,ученици

Основен компонент в лева

ДСУ в лева

ДИУД в лева.

5% нерег.разходи в лева

резерв

в лева

недостигв лева

Общо в лева

1.

НУ, СОУ и ОУ

879

1284345

33380

17476

0

31899

0

1349624

2.

ПГ-Ардино

117

427321

0

0

0

16866

0

444187

3.

ЦДГ

247

367694

0

0

17326

0

14035

370985

4.

ОДЗ

90

128325

0

0

0

0

0

128325

5.

ПДГ ( 6-год.)

6

5400

0

0

0

0

0

5400

6.

ОДК (ИУД)

996

14940

0

17476

0

405

 

32821

7.

Общежития

26

32708

0

0

0

0

17612

15096

8.

Самост/индив. форма на обучение

25

21625

0

0

0

0

9515

12110

9.

Стипендии

 

18020

0

0

0

0

0

18020

 

Общо

 

2300378

33380

17476

17326

49170

41162

2376568Единни разходни стандарти (ЕРС), съгласно Решение №29 от 23.01.2009 г. на Министерски съвет


ЕРС -

Яслена група - 1080 лв. на дете

 

ЕРС -

ЦДГ - 6-годишни - 1715 лв. на дете

 

 

ЕРС -

ЦДГ - Ардино, Бял извор (3-5 год) - 1480 лв. на дете

 

ЕРС -

ЦДГ-Падина, Жълтуша, Г.Прахово (3-5 год) - 1600 лв. на дете

ЕРС -

ПДГ - 6-годишни - 900 лв. - на дете

 

 


ЕРС - Яслена група - 1080 лв. на дете
ЕРС - ЦДГ - 6-годишни - 1715 лв. на дете
ЕРС - ЦДГ - Ардино, Бял извор (3-5 год) - 1480 лв. на дете
ЕРС - ЦДГ-Падина, Жълтуша, Г.Прахово (3-5 год) - 1600 лв. на дете
ЕРС - ПДГ - 6-годишни - 900 лв. - на дете
ЕРС - НУ, ОУ, СОУ (ІV група) - 1 519 лв. на ученик
ЕРС - Оздравителна гимназия - 4 057 лв. на ученик
ЕРС - Професионална паралелка (лека пром.) - 1 565 лв. на ученик
ЕРС - Ученик на индивидуална/самостоятелна Форма на обучение - 865 лв.
ЕРС - Ученик в общежитие - 1 258 лв.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - АРДИНО, ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И СПОРТ”
НАЧАЛНИК: БАХАР РЕДЖЕБОВ

Прочитания: 1135 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари