Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Новини
 
ОБЩИНА АРДИНО КАНДИДАТСТВА ПРЕД СНЦ „МИГ АРДИНО-ДЖЕБЕЛ“ С ДВА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТА
30 Август 2018

  [Още снимки]

С минута мълчание в памет на загиналите в жестоката автобусна катастрофа край Своге започна поредното редовно заседание на Общинския съвет в Ардино. В дневния ред на заседанието бяха включени петнадесет проекта за решения. Съветниците одобриха единодушно предложенията на кмета на общината Ресми Мурад за подобряване на жизнената среда в града, чрез внасяне на проект в СНЦ „МИГ Ардино-Джебел“, мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия от Стратегията за Водено от общностите местно развитие с проектите „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на градския стадион “ и „Обновяване на парк за широко обществено ползване“.
„Приоритет на общинското ръководство е подобряването на жизнената среда чрез съвременна инфраструктура“, заяви Ресми Мурад.
Общинските съветници приеха и решение за кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите по опоазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите (МОСВ) по проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и главен колектор на град Ардино.
Ардинските парламентаристи гласуваха и изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на Общинското предприятие „Център за услуги в домашна среда“ във връзка с реализирането на проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в Община Ардино чрез социално предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Общинският съвет даде съгласието си и В списъка на „средищни училища“ на територията на общината за учебната 2018/2019 г.да бъдат включени СУ „Васил Левски“ – Ардино, ОУ „А.С.Макаренко - Боровица, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ - Горно Прахово и ОУ „Хр.Смирненски“ – Бял извор.


Прочитания: 7576 пъти

 
Избори 2019
 
Избори за общински съветници и кметове
на 27 октомври 2019 г.
 
Избори 2019
 
Предварителни избирателни списъци
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари