Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Новини
 
СЪВЕТНИЦИТЕ В АРДИНО ПРИЕХА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ
09 Август 2019

  [Още снимки]

На поредното се заседание, общинските съветници в Ардино приеха информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ардино и общинските сметки за средства от Европейския съюз за първото шестмесечие на годината. Тя бе приета с 15 гласа „За“ и 5 гласа „Въздържал се“.
Община Ардино стартира 2019 г. с бюджет в размер на 12 121 643 лв. В процеса на изпълнение на бюджета през първото полугодие същият е актуализиран на основание на Закона за държавния бюджет на Р.България, като уточнения годишен план на бюджета на общината към 30 юни 2019 е в размер на 12 697 321 лв, разпределен на база на разделението на дейностите както следва: за делегираните от държавата дейности – 6 024 303 лв., за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 110 000 лв., за местните дейности – 6 563 018 лв.
Отчетените бюджетни приходи в община Ардино за първо шестмесечие на 2019 г. са в размер на 5 297 656 лв. и наличност в началото и края на периода 2 295 213 лв.
Отчетените неданъчни приходи по бюджета на община Ардино за първото полугодие са в размер на 641 000 лв. представляващи 53% от годишния план.
В края на юни постъпленията от общински такси са в размер на 362 000 лв. От такса битови отпадъци са постъпили 297 000 лв., а постъпленията от глоби, санкции и наказателни лихви са в размер на 12 000 лв. Приходите от продажба на общинско имущество през първото полугодие са 128 000 лв.
Дневният ред на заседанието включваше 19 точки. Местните парламентаристи дадоха съгласието си кметът на община Ардино да подпише Запис на заповед за стойност на аванса в размер на 23 996 лв. по проект „Социални грижи в домашна среда за лица от уязвими групи в община Ардино чрез СНЦ „МИГ Ардино-Джебел“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Приета бе и актуализация на Списъка на „средищни училища“ на територията на общината. И на това заседание бяха гласувани обичайните разпоредителни сделки с недвижими имоти, общинска собственост, удължаване на срокове на договори за наем на общински нежилищни помещения, както и отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд.

Прочитания: 1111 пъти

 
Избори 2019
 
Избори за общински съветници и кметове
на 27 октомври 2019 г.
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари