Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Новини
 
О Б Я В А
08 Септември 2009

На основание чл.110, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с чл.35 от ЗОС, чл. 99 от НРПУРОИ в община Ардино и в изпълнение на Решение №188 /29.07.2009 год. на Общински съвет – Ардино и Заповед № 435 от 20.08.2009 година на кмета на Общината.

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

на 10.09.2009 г., /четвъртък/ с начало: 12.00 часа в залата на Общинска администрация-Ардино за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:
1. Бивше основно училище в с.Ахрянско - триетажна масивна сграда със застроена площ 320.00 кв.м. и разгърната застроена площ 960.00 кв.м.,; Едноетажна масивна помощна сграда /склад за дърва и въглища/ със застроена площ 88.00 кв.м., заедно с дворното място, върху което са построени, съставляващо имот с кадастрален №41, квартал 18 с площ 7600.00 /седем хиляди и шестстотин/ кв.м., при първоначална тръжна цена 73 860 /седемдесет и три хиляди осемстотин и шестдесет/ лева в т.ч. земя 23 040 лева
2. Неурегулиран поземлен имот с площ 1 732.09 кв.м., намиращ се в урбанизираната територия на село Долно Прахово, община Ардино, заедно с построената в него Двуетажна масивна сграда с частичен полуподземен етаж /сутерен/ “Бивше основно училище”със застроена площ 302.00 кв.м. и разгърната застроена площ 604.00 кв.м., при първоначална тръжна цена 43 920 /четиридесет и три хиляди деветстотин и двадесет/ лева в т.ч. земя 6 510 лева.
3. Неурегулиран поземлен имот с площ 2 381.27 кв.м., намиращ се в урбанизираната територия на село Долно Прахово, община Ардино, заедно с построената в него Едноетажна масивна сграда с приземен етаж “Бивша детска градина” със застроена площ 164.64 кв.м. и разгърната застроена площ 392.28 кв.м. и Едноетажна постройка - дървена барака лек тип със застроена площ 160.29 кв.м., при първоначална тръжна цена 23 970 /двадесет и три хиляди деветстотин и седемдесет/ лева в т.ч. земя 8 940 лева.
4. Обособена част – “Бивша ритуална зала”, заемаща източната част на втори етаж на Административна сграда /кметство/ в с.Бял извор със застроена площ 57 квадратни метра, състояща се от две стаи и коридор, както и припадащите й се използваема тераса и външно стълбище със застроена площ 56 квадратни метра, при първоначална тръжна цена 14 670 /четиринадесет хиляди шестстотин и седемдесет/ лева в т.ч. право на строеж 597 лева.

Условията на търга: депозит, начин на плащане, оглед на имотите частна общинска собственост, срокове и др. са подробно описани в тръжните книжа, които могат да се получат всеки работен ден до 17.00 часа на 09.09.2009 г., стая №6 на община Ардино.
В случай, че на търга не се явят кандидати, повторни търгове ще се проведат всяка следваща седмица в същия ден и час, на същото място и при същите тръжни условия.
Тел.за доп.информация: 0361/ 5 8606

РЕСМИ МУРАД
Кмет на община Ардино

Прочитания: 1020 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари