Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Новини
 
МИГ АРДИНО-ДЖЕБЕЛ СКЛЮЧИ НОВИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
06 Ноември 2019

  [Още снимки]

Председателят на УС на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел" инж. Изет Шабан, подписа поредните договори с бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на човешките Ресурси" 2014 - 2020г.
На 04.11.2019 година, СНЦ "МИГ Ардино - Джебел, подписа два тристранни договора по процедура BG05M9OP001-1.067 - МИГ Ардино – Джебел „Подобрени условия на труд и приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” от стратегията за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/.
Одобрени бенефициенти по процедурата са "Артекс" АД, гр. Ардино и "Флаш текстил" ООД, гр. Джебел, които ще получат финансиране за следните дейности:
1. Осигуряване на средства за колективна защита, свързани с подобряване условията на труд в предприятията;
2. Закупуване на ЛПС и специално работно облекло;
3. Подобряване на социалния климат в предприятията, чрез обособяване, оборудване и обзавеждане на стаи за хранене и отдих;
4. Разработване и внедряване на софтуер за управление на човешките ресурси;
5. Подкрепа за практики за усъвършенстване системите за управление на човешките ресурси и опазване на околната среда.
Безвъзмездната финансова помощ се осигурява от Европейски социален фонд /ЕСФ/, чрез Оперативна програма "Развитие на човешките Ресурси" 2014 - 2020г.
Сроковете за изпълнение на договорите са 15 месеца за "Артекс" АД, считано от 01.12.2019г. и 13 месеца за "Флаш текстил" ООД, считано от 01.12.2019г.

Прочитания: 1381 пъти

 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Къде ще празнувате Нова година?

В къщи
На гости при приятели
В заведение
В чужбина
Няма да празнувам


Начална дата на анкетата:
2019-12-18


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари