Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Новини
 
СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ
24 Септември 2009

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

Проектът е в рамките на Приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда насърчаващ включването”, област на интервенция 1.2. „Заетост чрез развитие на предприемачеството”, операция „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Проектът ще се реализира от главна дирекция „Услуги по заетостта” на Агенцията по заетостта - гр. София, 1000, бул. Княз Александър Дондуков, № 3, като ще обхваща територията на цялата страна.
Продължителността на изпълнение на проекта е 28 месеца, а общата сума на бюджета - 20 000 000 лв.
Общата цел на проекта е насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност и подпомагане на безработни лица с ясна идея, желание и нагласа за започване на самостоятелна стопанска дейност да развият идеите си и разработят бизнес планове. На безработните лица, включени в проекта ще се предостави подходящо обучение за придобиване на професионална подготовка и умения за стартиране и управление на собствен бизнес.
Целевата група включва всички безработни лица, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес, които са със средно и по-високо образование, в т.ч. безработни младежи и други, които искат да стартират собствен бизнес и разработят бизнес план и/или маркетингова стратегия. В целевата група не се включват дълготрайно безработни лица (с продължителност на регистрацията повече от 12 месеца), които са обект на социално подпомагане.
Основните дейности, предвидени по проекта са:
● Провеждане на специализирано проучване за установяване на нагласите сред безработните лица за стартиране на собствен бизнес по региони.
● Избор на консултантски и обучаващи институции и организации, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки.
● Обучение за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения, чрез придобиване професионална квалификация по част от професиите: “сътрудник в малък и среден бизнес”, “сътрудник в бизнес услуги” или “икономист”.
● Консултиране на безработни лица от целевата група за разработване на бизнес - проекти за кандидатстване по компонент II за получаване на безвъзмездна финансова помощ за регистриране на самостоятелни предприятия и стартиране на собствен бизнес.
Проектът дава възможност на 50 000 лица от целевата група да бъдат включени в обучение за придобиване на предприемачески умения и/или да получат консултации за окончателно подготвяне на бизнес-план за стартиране на самостоятелен бизнес.

Агенция по заетостта

Прочитания: 1055 пъти

 
Избори 2019
 
Избори за общински съветници и кметове
на 27 октомври 2019 г.
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари