Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Новини
 
МИНИСТЪР ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА В АРДИНО
06 Октомври 2009

  [Още снимки]

На 3 Октомври 2009 г. на посещение в Ардино бе Йорданка Фандъкова - министър на образованието, младежта и науката /МОМН/. Това бе първото в историята на Ардино делово посещение на министър на образованието.
Придружена от заместник-министър Светлана Ломева, Иванка Таушанова – областен управител, Цвета Караянчева – народен представител и Надя Джунджулова – Началник на РИО-Кърджали, министър Фандъкова посети Начално училище „Христо Ботев”. Гостите бяха посрещнати с кратка програма от учениците от ІІІ б клас. Министър Фандъкова подари на децата и училищната библиотека детски книги от български автори, енциклопедии, сборници с приказки с лични посвещения и автографи.
Министър Фандъкова се срещна с учителите от Начално училище „Христо Ботев и преподавателите по Български език и литература от Община Ардино. Проведе с тях дискусия по проблемите на обучението, усвояването и правилната употреба на книжовния български език.
В кратко експозе в началото на дискусията министър Фандъкова изрази задоволство от добрите резултати на учениците от Началното училище в Ардино, постигнати при външното оценяване, изказа благодарност на ръководството и учителите
Очерта приоритетите на правителството и конкретно на министерството, което оглавява, в областта на образованието. Подчерта, че в министерството са с намерение да се осигури финансиране както за осъществяване на програмите за диференцираното заплащане и кариерното развитие на учителите, така и на училища, които са застрашени от закриване или преобразуване само по финансови мотиви. `Деблокирани са средствата, предвидени за диференцирано заплащане и тук научавам със задоволство, че вече сте ги получили със септемврийските си заплати, за разлика от някои софийски училища` - сподели министър Фандъкова. До края на календарната година ще бъдат осигурени 12.5 милиона лева за въвеждане от 1 Октомври системата за кариерно развитие на учителите с 5-те степени: младши учител, учител, старши учител, главен учител и учител-методист.
`Новият ръководен екип на министерството възнамерява да работи за повишаване качеството на образованието откъм съдържателната му страна. Имаме разбирането, че образование се прави в класната стая. Подготовката, квалификацията и мотивацията на учителя са наш първи приоритет` - подчерта министър Фандъкова. Началният етап вече е в привилегирована позиция спрямо прогимназиалния и гимназиалния по отношение на промените в учебното съдържание. Предстоят конкретни действия за оптимизиране на учебното съдържание по Български език и литература в гимназиалния етап.
`При квалификацията на учителите за нас е важно както вертикалното, така и хоризонталното развитие на колегите. Те ще се развиват в своята област, но ще получат нови знания и умения в областта на съвременните информационни и комуникационни технологии, ще повишат и своята методическа подготовка.
Предстои международният ден на учителя – 5 Октомври, който по решение на правителството от 2006 година е ден и на българския учител. Използвам случая да ви поздравя още от сега с този празник на общественото признание и уважение към труда на всички колеги на просветното поприще`.
В края на изложението си министър Фандъкова призова всички учители и училищни ръководства да подобрят дейността си по разработване и кандидатстване с проекти, насочени към разнообразяване на извънучилищните дейности по обявените от министерството национални програми за по-нататъшно мотивиране и стимулиране на педагогическите колективи и учениците. В това отношение могат да разчитат на идеите и подкрепата на заместник-министър Светлана Ломева – човек с богат опит в прилагането на европейския опит и привличането на европейски финансови ресурси.
В дискусията по книжовния български език се включи преподавателят по Български език и литература и помощник-директор на Професионална гимназия „Христо Смирненски” Селяхидин Карабашев. В своето изказване той запозна министър Фандъкова, придружаващите я официални лица и представителите на медиите със специфичната духовна атмосфера в Ардино, с културната предразположеност на ардинци, основани на изключителното значение, което тук се отдава на образованието.
Подчерта, че `продукти` на тази атмосфера и на конкретните образователни институции – 90-годишното начално и прогимназиално образование, над половинвековното гимназиално и повече от три десетилетия професонално образование, са трима професори, 8 доценти и доктори на науките в областта на медицината, природните и други науки, творци с национално значение, членове на Съюза на българските писатели.
В изказването си С. Карабашев се спря на кризата в повсеместната употреба на книжовния български език. Не се признават и прилагат масово основни езикови правила и норми. Част от политическия елит и голяма част от медиите не са достатъчно самовзискателни при употребата на книжовния език. Стилът е тромав, затлачен. Изказът не е ясен и изискан. Чалга културата вирее не само с дразнещи слуха звуци, но и поради тотална езикова немощ. Книгите са скъпи. Ценностната криза на обществото има своите тъжни измерения в незавидното състояние на словото.
Ораторът направи конкретни предложения – да `живне` Съюзът на филолозите-българисти; да се организират обучителни семинари, мотивиращи форуми по региони с преподаватели по Български език и литература. Във всяко училище да се получава сп. `Родна реч`. Подрастващите да бъдат откъснати от тоталната власт на компютърните игри и в ръцете им по-често да попадат книги. В заключение увери министъра на образованието, че учителите по Български език и литература в Община Ардино ще продължат да изпълняват своята професионална и гражданска мисия.
Министър Фандъкова отговори изчерпателно на поставените въпроси и направените предложения. Обеща преди да подпише или изпрати в парламента, всеки нов нормативен документ да се появи в сайта на министерството, за да може учителите и просветните дейци да се запознаят и да изразят становището си по него.
`Подготвяме нов закон за училищното и предучилищно образование. Ще развиваве гъвкави училищни политики. Ще усъвършенстваме механизмите на контрола със схващането, че автономията не е равна на безконтролност. Очаквам вашите предложения по интернет, чрез форума на МОМН` - заяви министър Фандъкова.
Свои мисли и съображения по темата на дискусията споделиха Областният управител Иванка Таушанова, народната представителка Цвета Караянчева, Началникът на Регионалния инспекторат по образование Надя Джунджулова. Всички те изразиха готовност да подкрепят всяка иновативна идея и практика, насочена към подобряване дейността на учебните заведения и педагогическите колегии.
Директорката на Начално училище „Христо Ботев” Галина Добрева благодари на министър Йорданка Фандъкова, на останалите официални лица за вниманието и загрижеността, които проявяват към дейността на училището. От името на учителския колектив поднесе на министъра на образованието уверения, че ще работят за даване на качествено и модерно образование и възпитание на подрастващите.
На срещата присъстваха още началникът на кабинета на министъра на образованието Мария Божкова, парламентарният секретар на МОМН Милена Дамянова, старши експерт `Начално образование` в РИО-Кърджали Дора Славкова и началникът на Отдел `Образование` към Общинска администрация - Ардино Бахар Реджебов.
Към Срещата бе проявен широк интерес от страна на националните и областни електронни и печатни медии.
Посещението на министър Йорданка Фандъкова в Ардино намери незабавен и значителен отзвук и в националните и регионални новинарски сайтове.

Прочитания: 1716 пъти

 
Избори 2019
 
Избори за общински съветници и кметове
на 27 октомври 2019 г.
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари