Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Новини
 
ЗАПОВЕД
11 Март 2020


Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан издаде заповед за преустановяване организирането и провеждането, както и посещения на масови културни мероприятия на територията на общината.
Преустановяване на организирането и провеждането на масови спортни мероприятия. Провеждане на спортните мероприятия по спортния колендар да се извършва без публика. Забранява се и провеждането на всякакви масови публични обществени прояви, в които участват деца. Заповедта ще бъде в сила до второ нареждане. Документът е издаден на основание на заповеди на министъра на здравеопазването, министъра на образованието и науката, както и на писмо на директора на РЗИ - гр. Кърджали и във връзка с регистрирания епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания в условията на епидемично разпространение на COVID – 19.
В Общинска администрация - Ардино, до второ нареждане се преустановява движението на гражданите в сградата и звената като обслужването им се организира от определени длъжностни лица. Отменят се приемните дни на кмета и на заместник кметовете на общината.
Общинска администрация, социалните институции (Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Център за обществена подкрепа, Проект „Ранно детско развитие“, Клуб на пенсионера), общинските училища и детски градини и спортните обекти, до второ нареждане, да преминат в режим „епидемичен“, като провеждат трикратна дезинфекция на подови настилки, плотове, первази, работни бюра, чинове, маси, дръжки на врати, тоалетни помещения, автомобили микробуси и други превозни средства.
Забранява се достъпа на външни лица до второ нареждане в сградите на социалните институции, общински училища и детски градини. Въвеждане на пропусквателен режим в образователните, социалните и културните институции.
Препоръчва се временно преустановяване на частните мероприятия с масов характер на открито и в закрити помещения на територията на община Ардино.
Препоръчвам да се преустанови посещението на гражданите на пазарите, както следва:
гр. Ардино - понеделник; Бял извор - петък; Жълтуша - събота; Падина - неделя.
Препоръчва се на лечебните заведения на територията на община Ардино - МБАЛ „Ардино“ ЕООД, филиала на Центъра за спешна медицинска помощ, общопрактикуващите лекари, специализираните кабинети за индивидуална доболнична медицинска помощ, денталните практики, здравните кабинети в общинските училища и детски градини да спазват указанията на РЗИ - Кърджали за епидемични мерки за недопускане на инфекция COVID - 19.
Същите да изпълняват планове за недопускане на вътрешноболнична инфекция и управление на процесите на инфекциозна превенция.
Завеждащ здравните кабинети в образователните институции да организират дейностите си, съгласно Наредба № 3 от 27 април 2000 година за здравните кабинети в детските заведения и училищата.
Всички второстепенни разпоредители с бюджета към община Ардино да предприемат адекватни мерки за предпазване на работниците и служителите, както и на гражданите.
Превозвачите, които организират обществен транспорт на пътници и ученици на територията на община Ардино да предприемат мерки за дезинфекция на използваните моторни превозни средства.

Прочитания: 349 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
/ посл.акт: 27 Март 2020 /
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари