Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Новини
 
МЕСТНИЯТ ПАРЛАМЕНТ В АРДИНО ПРИЕ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА
18 Юни 2020

  [Още снимки]

Общинският съвет в Ардино прие отчета за изпълнение на общинския бюджет за 2019 година. Това стана на поредното редовно заседание на местния парламент, което се проведе в четвъртък в салона на градското читалище.
По предложение на кмета на общината инж. Изет Шабан, местните парламентаристи приеха решение за кандидатстване на Община Ардино пред Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „МИГ Ардино – Джебел“ по Стратегията за водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на Туристически информационен център в град Ардино“.
„Това е само една малка част от нашите амбиции да развиваме туризма в района. До сградата на информационния център ще се обособи заслон за велосипеди с дървена конструкция“, уточни кметът инж. Изет Шабан.
Съветниците взеха решение и за издаване на Запис на заповед от Община Ардино в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по подмярка „7.2 „Инвестиции за създаването или разширяването на всички видове по мащаби инфраструктура на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за изпълнение на проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура на територията на община Ардино“.
На заседанието бе актуализирана и годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 година.
И на това заседание бяха гласувани обичайните разпоредителни сделки с недвижими имоти, общинска собственост, удължаване на срокове на договори за наем на общински нежилищни помещения, както и отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд.

Прочитания: 443 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари