Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Новини
 
ЗАПОВЕД
11 Януари 2011

№ 636

гр. Ардино, 11.11. 2009 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 26, ал. З от Закона за защита на класифицираната информация и чл. 21, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за защита на класифицираната информация,

З А П О В Я Д В А М:

І. Отменям Заповед № 75 от 17.03.2006 г. на кмета на община Ардино.
ІІ. Определям категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, както следва:
1. Частта от информацията за участниците в търгове и конкурси, която съгласно чл. 31, ал. 1 Закона за обществените поръчки има конфиденциален характер.
2. Информация получена от длъжностните лица или станала им известна във връзка с изпълнението на разпоредбите на Закона за защита на потребителите, която по своето естество представлява професионална тайна.
3. Мнения, препоръки, становища и консултации, свързани с подготовката на административни актове на общината, които нямат самостоятелно значение, съгласно чл. 13, ал. 2 , т. 1 от Закона за достъп до обществена информация в продължение на две години от датата на създаването им.
4. Мнения, позиции и становища във връзка с предстоящи преговори водени от общината или от нейно име, както и сведения, свързани с тях съгласно чл. 13, ал. 2, т. 2 от Закона за достъп до обществена информация в продължение на две години от датата на създаването им.
5. Всички сведения получени във връзка с административни и/или съдебни производства, свързани с осиновяване, засягащи детето ако няма съгласие на родителите, а ако детето е навършило 10-годишна възраст и негово съгласие, съгласно чл. 16 от Закона за закрила на детето.
Настоящата Заповед да се доведе до знанието на всички служители на общинската администрация за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на общината инж. Кемал Алиев.

РЕСМИ МУРАД
Кмет на община Ардино

Прочитания: 845 пъти

 
Избори 2019
 
Избори за общински съветници и кметове
на 27 октомври 2019 г.
 
Риболов
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари