Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Новини
 
НА 31 ЯНУАРИ ( ПОНЕДЕЛНИК ) ЗАСЕДАВАТ СТАРЕЙШИНИТЕ
24 Януари 2011


Първото за 2011 година заседание на Общински съвет - Ардино ще се проведе в общинската заседателна зала на 31 януари (понеделник).

В проекта за дневен ред са включени общо 19 точки.
Очаква се общинските съветници да обсъдят и приемат решения по първите три внесени докладни записки от общинския кмет Ресми Мурад, формулирани като:

● Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на община Ардино (2007-2011).
● Отчет за изпълнение на общинския бюджет за 2010 г.
● Приемане на общинския бюджет за 2011 г.
Предложените за разглеждане точки 4 и 8 от дневния ред се отнасят за упълномощаване на кмета на общината за сключване на договор за възлагане на управлението на МБАЛ - Ардино по §1 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9/26.06.200 г. за управление на лечебните заведения и теглене на кредити от държавния бюджет или от банки за реализилане на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие” и Програма за развитие на селските райони.
Обществен интерес представляват точките 5, 6 и 7 - предложения на общинския кмет за финансиране на инвестиционни обекти. Очакванията са, че Ардинският общински съвет ще обсъди и приеме съответното решение за кандидатстване на Община Ардино:
● пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Оперативна програма „Регионално развитие”, с проект „По Дяволския мост - към райските пътеки в Ардино”;
● по мярка 01 - „Подобряване на градската среда” по проект „Красива България” за обект „Благоустрояване на паркинг за сградата на община Ардино, УПИ - I, квартал 25”;
● по мярка 01 - „Подобряване на градската среда” по проект „Красива България” за обект „Благоустрояване на централен парк в град Ардино, УПИ - I, квартал 12”.
Местният законодателен орган ще се произнесе и по рутинни въпроси (т. 9 - 13 и 19), като:
● Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост.
● Определяне на броя, вида и местонахождението на жилищата - общинска собственост.
● Откриване на процедура за продажба на общински недвижими имоти - частна общинска собственост.
● Одобряване на експертни оценки за определяне на стойността на недвижими имоти, изготвени от лицензиран оценител, както и определяне на процедура за продажба.
● Удължаване срока на договор за наем на нежилищно помещение, частна общинска собственост.
Предвидено е да се обсъдят и приемат Общинска стратегия за развитие на социалните услуги, Общинска програма-календар за развитие на детско-юношеския, училищния и масов спорт през 2011 година.
Следващите три точки (16 - 18) от дневния ред, които ще бъдат дебатирани по време на заседанието, са посветени на важни въпроси за:
● Актуализиране размера на таксата за битови отпадъци и приемане на план-сметка за дейностите по управление на битовите отпадъци през 2011 г.
● Изменение и допълнение на Общинска наредба за определяне и администриране на местните данъци и цени на услуги на територията на общината.
● Изменение и допълнение на Общинска наредба за определяне размера на местните данъци.

Уважаеми съграждани,

Припомняме Ви, че заседанията на общинския съвет са открити за гражданството. Вие сте в правото си да се изказвате, да отправяте питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес.

Прочитания: 1039 пъти

 
Избори 2019
 
Избори за общински съветници и кметове
на 27 октомври 2019 г.
 
Риболов
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари