Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   

Новини
 
ОБЩИНА АРДИНО СЪС 7 СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТА ПО ПРОГРАМИ
09 Февруари 2011

Освен за финансово обезпечаване на дейността на администрацията през изтеклата година усилията бяха насочени основно към подобряване на техническата и социалната инфраструктура. За целта бяха подготвени и внесени редица проекти по различни национални програми и такива финансирани от Европейския съюз. Седем са спечелените от община Ардино проекти през изтеклата 2010 г. по тези програми, като два са изцяло приключени, а останалите пет са в процес на изпълнение, каза кметът на общината Ресми Мурад.
Приключен е проектът „Подобряване на сградния фонд на образователни институции на територията на община Ардино” на стойност 812 000 лв. Той е по оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4,1 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”. Вторият приключен проект е „Придобиване на умения и постигане на обществена активност от потенциална местна инициативна група в община Ардино” по Програмата за развитие на селските райони, ос -4 „ЛИДЕР” на стойност 92 206.
В момента тече изпълнението на проект „Превръщане на община Ардино” в атрактивна за инвестиции теротариална единица, чрез обновяване на градската среда”, също по Програмата за развитие на селските райони. Неговата стойност е 605 298 лева, поясни градоначалникът Ресми Мурад. Другият ни проект в реализация по същата програма е „Рехабилитация на улична мрежа, тротоари, площади и зелени площи и прилежащи пространства на сгради с религиозно значение на територията на община Ардино” на стойност 528 464 лева.
Останалите три проекта имат социална насоченост – „Грижа за качествен живот в общността” е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като стойността му е 131 844 лева. Проект „Обществена трапезария” е финансиран от Фонд „Социално подпомагане” към МТСП и отпуснатите средства са в размер на 7 1590 лева.
Община Ардино реализира и партньорски проект с Агенцията за социално подпомагане „Подкрепа за достоен живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси” по схема за безвъзмездна финансова помощ, където целевите средства са 186 377 лева лева.

Прочитания: 907 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари