Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Новини
 
ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ ИЛИ КАКВО ЩЕ ОБСЪЖДАТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
23 Март 2011

Ардинският общински съвет ще заседава на 30 март 2011 г. (сряда) от 10.00 часа в заседателната зала на общината, съобщи председателят на местния законодателен орган Айдън Серкан. Редовното заседание, което се свиква на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ще протече при следния дневен ред:
1. Обявяване на конкурс за управител на МБАЛ - Ардино.
2. Кандидатстване на община Ардино пред Фонд „Социално подпомагане” с проект „Осигуряване на добри битови условия за възрастни хора с увреждания в „Дневен център” - Ардино.
3. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино.
4. Повишаване размера на окладите за храна в целодневните и полудневни детски заведения в община Ардино.
5. Приемане на отчет на МКБППМН за 2010 година.
6. Придобиване на „Старата барутчийница” в гр. Ардино, ул. „Чинар” 2 (складов район с една сграда и 2.039 дка площ), имот с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната.
7. Предоставяне за безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатация на строеж „Реконструкция на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на кв. Здравец на ВиК оператора в общината - „ВиК” ООД - Кърджали, за срок до учредяване на ВиК асоциация на територията на общината.
8. Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на граждани с признато право на собственост в землището на с. Боровица.
9. Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на граждани с признато право на собственост.
10. Одобряване на доклад за оценка на имот - частна общинска собственост, изготвена от лицензиран оценител.
11. Удължаване срока на договор за наем на общински нежилищни помещения, общинска собственост.
12. Отдаване под наем на общинско нежилищно помещение в с. Бял извор, кв. Диамандово, част от имот - публична общинска собственост.
13. Актуализация на общинския план за защита при бедствия.
14. Разглеждане на молби от граждани.

Прочитания: 935 пъти

 
Избори 2019
 
Избори за общински съветници и кметове
на 27 октомври 2019 г.
 
Избори 2019
 
Предварителни избирателни списъци
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари