Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   

Новини
 
О Б Я В А
10 Септември 2011


BG051PO001-5.2.07-0157-C-0001
„ГРИЖА ЗА КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА”
Схема BG051PO001-5.2.07
“Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни
видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности
„Социален асистент” и „ Домашен помощник” – фаза 3 по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-20013г.,
съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ПРОЕКТ „ГРИЖА ЗА КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА” ДОГОВОР №BG051PO001-5.2.07-0157-C-0001

В Община Ардино, в партньорство с Фондация ЕКИП, функционират дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” по проект “Грижа за качествен живот в общността” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.07 - Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”-фаза 3.
На 14 септември 2011г. и 15 септември 2011г. от 10.00 часа в гр. Ардино, в заседателната зала на Общински съвет, ще се проведе поддържащо обучение за „Социални асистенти” и „Домашни помощници” по проект “Грижа за качествен живот в общността”.
Темите на поддържащото обучение ще се определят от обратната връзка, дадена от социалните асистенти и домашните помощници по време на обученията, както и от актуалните потребности на потребителите на услугите.
Двудневното въвеждащо обучение ще бъде насочено към назначените по проекта Социални асистенти и Домашни помощници.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Ардино носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.
ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна программа «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Прочитания: 751 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари