Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Новини
 
БАЙРАМОВ СВИКВА НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
23 Ноември 2011

Председателят на Ардинския общински съвет Сезгин Байрамов, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиква общинските съветници на редовно заседание на местния парламент, което ще се проведе на 25 ноември 2011 г. (петък) от 13:00 часа в общинската заседателна зала.
Работният проект на новоизбраните старейшини е при следния дневен ред :
1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2011 - 2015 г.
2. Избор на зам.-председател на Общински съвет - Ардино.
3. Определяне съставите на Постоянните комисии към Общински съвет - Ардино.
4. Одобряване на общата численост и структура на Общинска администрация - Ардино и дейностите към нея.
5. Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и Областния съвет за развитие на област Кърджали.
6. Закриване на кметства в община Ардино.
7. Издаване на запис на заповед от община Ардино в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № РД50-143 от 13.10.2011 г. по мярка 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка 431-1 „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” за проект „Изпълнение на Стратегия за местно развитие на територията на община Ардино”, сключен между Министерството на земеделието и храните, СНЦ „МИГ – Ардино” и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция.
8. Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд - частна общинска собственост, находящи се в землището на община Ардино.
9. Промяна в Общинската транспортна схема на община Ардино.
10. Съгласуване на позицията на община Ардино по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Кърджали.
Припомняме, че заседанията на Общинския съвет са открити за гражданите.

Прочитания: 687 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари