Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Новини
 
ПРОЕКТ „ГРИЖА ЗА КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА”
22 Декември 2011

  [Още снимки]

BG051PO001-5.2.07-0157-C-0001
„ГРИЖА ЗА КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА”
Схема BG051PO001-5.2.07
“Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни
видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности
„Социален асистент” и „ Домашен помощник” – фаза 3 по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-20013г.,
съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
От 01.01.2011г. в Община Ардино в партньорство с Фондация ЕКИП, се реализира проект „Грижа за качествен живот в общността”, който се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013.
Общата цел на проект „Грижа за качествен живот в общността”, Договор № BG051PO001-5.2.07-0157-C-0001 е подобряване качеството на живот на хората с увреждания и самотно живеещи възрастни хора от Община Ардино.
Общата стойност на допустимите разходи за изпълнение на проекта възлиза на 131 844,13 лв.
Продължителността на проекта е 14 месеца, а предоставянето на социалните услуги е 12 месеца.
Реализирането на проекта ще доведе до разширяването и надграждантето на функциониращите услуги, дейности - «Социален асистент» и «Домашен помощник».
За период от 12 месеца по проекта са назначени общо 29 лица, от които 10 социални асистенти и 19 домашни помощници, предоставящи качествени социални услуги на 64 ползватели - лица над 18 години с различни видове трайни увреждания, с намалена работоспособност 50 и над 50%, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация или невъжможност сами да организират социалния си живот и желаят да бъдат подпомогнати в ежедневието, както и самотно живеещи възрастни хора, които не са в състояние сами да организират бита си и поддържат хигиената в своя дом.
През месец декември 2011г. се проведе двудневно поддържащо обучение за социалните асистенти и домашните помощници. От стартиране на предоставяните социални услуги ежемесечно се извърщва консултиране на потребителите на социалната услуга, социалните асистенти и домашните помощници, както и мониторинг на предоставяните социални услуги.
Заложените дейности в проектния план до 31.12.2011г. са успешно изпълнени.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз

Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Ардино носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.


Прочитания: 530 пъти

 
Избори 2019
 
 
Риболов
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари