Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   

Новини
 
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - АРДИНО
16 Март 2012

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.

О Б Я В Я В А
Прием на заявления за кандидатстване в срок от 16.04.2012 г. до 15.06.2012 година. вкл. по мерките:


121 „Модернизиране на земеделските стопанства”,

123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”,

311 Разнообразяване към неземеделски дейности”,

312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”,

321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”,

322 Обновяване и развитие на селата

към Стратегия за местно развитие 2010-2015

По- подробна информация може да намерите на Интернет страницата на Сдружението


www.mig-ardino.bg /раздел “Мерки”/ или раздел "Документи"в офиса, находящ се в гр.Ардино, ул.”Пирин”№20


ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ  НА ПРОЕКТИ

Прочитания: 694 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари