Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Новини
 
Покана за обществено обсъждане
12 Септември 2012

Община Ардино уведомява обществеността и заинтересованите лица, че организира обществено обсъждане на Концепцията за развитие на регионален туристически продукт по проект „Родопската дъга Минерални бани – Черноочене – Ардино – магията на чудодейната вода, мегалитите и Дяволския мост”. Проектното предложение се подготвя в партньорство с общините Минерални бани и Черноочене по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”, операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт”, приоритетна ос 3: :Устойчиво развитие на туризма” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
Общественото обсъждане ще се проведе на 18.09.2012 г. /вторник/ от 11 часа в заседателната зала на Общинска администрация- Ардино.
Насоките за кандидатстване по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., Схема BG161PO001/3.2-02/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II” са публикувани на интернет-страницата на ОП „Регионално развитие” http://bgregio.eu/ и на Единния информационен портал www.eufunds.bg.
Желаещите могат да се запознаят с Насоките за кандидастване по Схема BG161PO001/3.2-02/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II” и на място в Общинска администрация, ет. 2, стая № 7 до 17.09.2012 г. /понеделник/ - 17,00 часа.
За контакти по общественото обсъждане: адрес гр. Ардино, ул. „Бели брези” №31 , лице Жасмина Терзиева- н-к отдел „Инвестиционни проекти”, тел.: 03651/40-40, e-mail: jasmina_83@abv.bg
Всички мнения и предложения ще бъдат от голямо значение за подготовката на проектните документи, за обогатяване на туристическото предлагане в региона и развитието на регионален туристически продукт на територията на общините Минерални бани, Черноочене и Ардино. Моля, включете се с идеи, като попълнете анкетна карта, която представите лично или по електронна поща на e-mail: rodopska_daga@abv.bg до 17.09.2012 г. /понеделник/, 17,30 часа.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Покана
2. Анкета
Прочитания: 641 пъти

 
Избори 2019
 
Избори за общински съветници и кметове
на 27 октомври 2019 г.
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари