Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Новини
 
О Б Я В А
19 Септември 2012

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.27, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА МТСП, ЧРЕЗ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА”

С договор между – фонд „Социална закрила” и Община Ардино, ще се реализират дейности по социалната услуга „Обществена трапезария”, на територията на Община Ардино.
Социалните услуги „Обществени трапезарии” са насочени към задоволяване на потребностите от храна и осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални помощи и пенсии, скитащи бездомни деца и лица.
Социалната услуга „Обществена трапезария” ще се реализира в сградата на „Защитено жилище” – гр. Ардино, ул. „Чинар” № 4 и ще стартира на 01.10.2012 г.
Реализацията на дейностите по „Обществената трапезария” ще обхванат 50 бенефициенти за периода от 01.10.2012 г. до 31.12.2012 г.
Лицата отговарящи на горепосочените условия могат да подадат заявления – декларации по образец /Приложение №4/ до Кмета на Община Ардино в деловодството или в сградата на „Защитено жилище” – град Ардино, в срок до 26.09.2012 г.


За повече информация:
тел. 03651/45-73 – „Защитено жилище”
тел. 03651/ 40-54 – Дирекция„Социално подпомагане”

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. О Б Я В А
Прочитания: 583 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
/ посл.акт: 27 Март 2020 /
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари