Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Новини
 
З А П О В Е Д № 619 гр.Ардино, 06.11.2012 г.
09 Ноември 2012

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и писмо с рег. № 596 от 02.11.2012 г. на Началника на Районна служба „ Пожарна безопасност и защита на населението” – Ардино, с цел осигуряване на пожарната безопасност на населените места и обектите през есенно-зимния сезон 2012/2013 година на територията на община Ардино,

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Всички кметове на кметства и кметски наместници да предприемат мерки за пожаробезопасното използване на отоплителни, нагревателни и други електрически уреди.
2. Преди настъпване на есенно-зимния сезон отоплителните съоръжения и уреди да се проверят и ремонтират, като за експлоатация да се допускат само изправни и стандартни уреди и съоръжения.
3.При експлоатацията, ремонта и подържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения да не се допуска използването на нестандартни или неизправни електрически уреди, апаратура и инсталации и такива, които не съответстват на групата по пожарна и взривна опасност, както и използването на нестандартни предпазители в електрическите табла.
4.Да не се допуска използването на електрически ютии, котлони, бързовари и други нагревателни електроуреди в канцеларии, производствени и складови помещения, здравни и учебни заведения, хотели и други обекти за масово пребиваване на хора извън специално оборудвани за тази цел пожаробезопасни места, определени със заповед на ръководителя на обекта.
5.Да не се допуска съхраняването на горими материали, леснозапалими течности, газове и химикали в количества, които могат да образуват общо-обменни взривоопасни концентрации в подпокривните пространства, таван-ските, сутеренните и техническите помещения, които не се използват и същите се държат заключени.
6.Ръководителите на обекти за предприемат мерки за зазимяване (предпазване от замръзване) на противопожарните водоеми, хидранти и кранове на територията на обектите, а „В и К” на територията на населените места. Същите да се обозначат с табели.

7.Да се създаде организация за своевременно почистване на подстъпите към противопожарните водоеми, хидранти и кранове при силни и обилни снеговалежи.
8.Противопожарните уреди за се приберат в отопляеми помещения.
9.Всички ръководители на учреждения и фирми да издадат заповеди, регламентиращи пожаробезопасното използване на отоплителни, нагревателни и други електрически уреди в обектите.
10.Паленето и изхвърлянето на отпадъци от печките с твърдо гориво да се извършва на пожарообезопасени места.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

За неизпълнение на настоящата заповед длъжностните лица и гражданите носят административно-наказателна отговорност, съгласно ЗАНН, ако не подлежат на по-тежко наказание.

Актовете за административно нарушение се съставят от органите на Районна служба „ Пожарна безопасност и защита на населението” – Ардино, а наказателните постановления се издават от Кмета на община Ардино.РЕСМИ МУРАД
Кмет на община Ардино

Прочитания: 633 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари