Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Архив на новините :::::::::::::::: Юли - 2011 г.
 
Архив за 2006 година
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2007 година
архив за месец Януари
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2008 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
01 Юли 2011   Прочитания: 857
Дата: 1.07.2011 г. Заем от Световна банка №: 7612 - BG Наименование на заема от Световна банка: Проект за социално включване

01 Юли 2011   Прочитания: 1526
за устройството и дейността на общинско предприятие „Обществено хранене”- Домашен социален патронаж, действащо на територията на община Ардино, област Кърджали

04 Юли 2011   Прочитания: 1366
ЗА РЕДА НА УЧАСТИЕ НА КОЛЕКТИВИТЕ ВЪВ ТРЕТИЯ ФЕСТИВАЛ НА ТУРСКИЯ ФОЛКЛОР В БЪЛГАРИЯ „АРДИНО 2011”

05 Юли 2011   Прочитания: 1261
ЗА СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

07 Юли 2011   Прочитания: 921
Редовната месечна среща на кмета на община Ардино Ресми Мурад със селските кметове и кметските наместници този път се състоя в общинската заседателна зала. Местните държавници обсъдиха затрудненията, които срещат при практическото прилагане на Закона за гражданската регистрация след последните изменения, публикувани в „Държавен вестник”.

08 Юли 2011   Прочитания: 847
До приемането на Програмата от Общински съвет - Ардино се приемат идеи и предложения.

12 Юли 2011   Прочитания: 836
На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 20.07.2011 г. /сряда/ от 10.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

13 Юли 2011   Прочитания: 1063
На 05.07.2011 г. в изпълнение на Заповед № 227 от 20.05.2011 г. на кмета на община Ардино за провеждане на конкурс за длъжностите: 1. Началник на отдел „ГРАО” 2. Младши юрисконсулт 3. Старши експерт „Инвестиционни проекти” комисия, назначена със Заповед № 321 от 27.06.2011 г., проведе втория етап от конкурса - решаване на тест. В обявения начален час - 10.00 часа в залата на съветника в сградата на общинска администрация на теста се явиха:

14 Юли 2011   Прочитания: 893
Справка за хотелите и места за настаняване в община Ардино

15 Юли 2011   Прочитания: 834
Ардинските тенисисти Борислав Мирчев, Райчо Драгиев, Борислав Тенекеджиев и Митко Кисьов, с треньор Бахри Юмер, се окичиха със сребърни медали от Държавните игри на малките селища, проведени от 9 до 11 юли в гр. Костенец.

18 Юли 2011   Прочитания: 1035
Над 400 ардинци от страната и чужбина се събраха за Втората земляческа среща за да споделят обичта си към родния край. Мащабното събитие се състоя в Туристически комплекс „Белите брези”. Близо 6-часовата среща бе съпроводена с песни, хора, емоции, спомени, мечти, прегръдки и носталгични сълзи. Събитието започна с химна на Република България. Организатори на земляческата среща бяха Община Ардино и Сдружението за култура и сътрудничество „Егридерелилер” /ардинци/ от Бурса.

18 Юли 2011   Прочитания: 1101
Традиционен мевлид за здраве и берекет събра над 1000 мюсюлмани и християни в местността „Кара пънар” край Ардино. Духовници, водени от районния мюфтия на Кърджали Бейхан Мехмед, прочетоха айети от свещената книга на мюсюлманите - Корана. Организатори на религиозния обред бяха Община Ардино, Сдружение за култура и сътрудничество „Егридерелилер” (ардинци) - Бурса и Джамийското настоятелство в града.

18 Юли 2011   Прочитания: 793
В рамките на Юлските празници в Ардино официална делегация от побратимена община Картал/Истанбул, водена от каймакамина Нух Мехмет Хамурджу и кмета Алтънок Юз, посети Ардино. Гостите, заедно с представители на Балканското сдружение за култура и сътрудничество, проведоха среща с кмета на община Ардино Ресми Мурад и неговия екип.

19 Юли 2011   Прочитания: 1449
Над 500 участници - 20 групи и състави и близо 40 индивидуални изпълнители участваха в Третия национален фестивал на турския фолклор, който се проведе в Ардино. Проявата бе открита от 14:00 часа на 16-ти юли в градския парк в Ардино. Нейни организатори бяха Община Ардино и Народно читалище „Родопска искра”, което през тази година отбелязва своята 90-годишнина. Фестивалът се проведе със съдействието на Министерството на културата, Сдружение „Толерантност” и Метин Казак, евродепутат от ДПС. Патрон-домакин на националния фолклорен форум бе кметът на Община Ардино Ресми Мурад.

20 Юли 2011   Прочитания: 857
Общинският съвет в Ардино проведе редовно заседание. 17 съветници от 21 одобриха дневен ред с 13 точки, към предварително огласените беше добавена още една тема - удължаване срок на договор за наемни отношения. Общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха решения по докладни записки, предложения и информации, внесени от кмета на общината Ресми Мурад.

21 Юли 2011   Прочитания: 867
С решение правителството прехвърли безвъзмездно имот на Министерството на отбраната в собственост на Община Ардино. Имотът е с площ 1353 кв.м. Върху него има сграда със статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност с местно значение.

22 Юли 2011   Прочитания: 825
Националната електрическа компания и ЕВН - Австрия вече официално са партньори в проекта за проектиране, изграждане и строителство на хидроенергийната каскада „Горна Арда”. Както е известно, този проект предвижда изграждане на три нови хидровъзела - „Мадан”, „Ардино” и „Сърница” в горния участък на р. Арда в Централните и Източните Родопи.

22 Юли 2011   Прочитания: 948
Въпреки кризата тазгодишните Юлски празници в Ардино бяха твърде богати на изяви и местните хора не могат да се оплачат от липса на емоции. Те бяха уважени и от много чуждестранни приятели.

25 Юли 2011   Прочитания: 832
Трета година в България всички доходи са замразени. Продължават в същото време инфлационни процеси, които дори и МВФ призна, че са повече от първоначално заложените. Ние ще настояваме и ще търсим с всички възможни средства, в това число с натиск и протестни действия, ако се налага, доходите на хората да бъдат актуализирани и въведени в едно друго, ново равнище.

25 Юли 2011   Прочитания: 875
На 31 Юли 2011 година – Неделя, от 10.00 часа в Местността `ЯЙЛЯ` над с. Русалско ще се проведе ПРАЗНИК НА СЕЛОТО И МЕВЛИД ЗА ЗДРАВЕ И БЕРЕКЕТ. Гост на празника ще бъде проф. д-р АЛИ ЕМИНОВ – учен-антрополог от САЩ, роден в Русалско /с. Аврамово /. ЗАПОВЯДАЙТЕ ! ! !

26 Юли 2011   Прочитания: 993
ДО ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА ОбИК И СИК В ОБЩИНА АРДИНО

29 Юли 2011   Прочитания: 1170
С подкрепата на Общинската администрация и Общинския съвет - Ардино, Общественият съвет за закрила на културното наследство гр. Ардино и Читалище `Просвета` - с. Русалско организират Среща с проф. АЛИ ЕМИНОВ учен-антрополог от САЩ, роден в с. Русалско /Аврамово/.

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари