Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


ОБЯВИ
 
О Б Я В Л Е Н И Е
26 Март 2018

Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвен проект за ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) на поземлен имот с кадастрален № 000338 по КВС на землището на село Любино с ЕКАТТЕ 44584, местността „Кайнък“, община Ардино.

С проекта се предвижда имота да бъде отреден за жилищно строителство със следните параметри на застрояване:

 Плътност на застрояване П застр. – до 60%;
 Минимална озеленена площ П озел. – до 40%;
 Максимална етажност – 3 (три) етажа с максимална височина 10.00 метра до кота корниз;
 Коефициент на интензивност Кинт. – до 2,0;
 Начин на застрояване – свободно.


Заинтересуваните лица могат да подадат писмени възражения, предложения и искания в четиринадесет дневен срок от датата на обявяването, до Община Ардино.
ОБЩИНА АРДИНО
Дата на обявяването 23.03.2018 г.Прочитания: 160 пъти

 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари