Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


ОБЯВИ
 
О Б Я В Л Е Н И Е
26 Март 2018

Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвен проект за ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) на поземлен имот с кадастрален № 000338 по КВС на землището на село Любино с ЕКАТТЕ 44584, местността „Кайнък“, община Ардино.

С проекта се предвижда имота да бъде отреден за жилищно строителство със следните параметри на застрояване:

 Плътност на застрояване П застр. – до 60%;
 Минимална озеленена площ П озел. – до 40%;
 Максимална етажност – 3 (три) етажа с максимална височина 10.00 метра до кота корниз;
 Коефициент на интензивност Кинт. – до 2,0;
 Начин на застрояване – свободно.


Заинтересуваните лица могат да подадат писмени възражения, предложения и искания в четиринадесет дневен срок от датата на обявяването, до Община Ардино.
ОБЩИНА АРДИНО
Дата на обявяването 23.03.2018 г.Прочитания: 78 пъти

 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Имате ли доверие на педагозите в детската градина, която посещават децата Ви?

Да. Нямам повод за притеснение
Не, смятам, че не се грижат адекватно за детето ми
Имам повод да не им вярвам, но си мълча, за да не стане "лош"
Не мога да дам категоричен отговор


Начална дата на анкетата:
2018-02-26


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари
   
     
Хотел Главатарски хан Онлайн магазин за дамски,мъжки и детски дрехи