Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
ДНЕВНИЯТ РЕД НА МАРТЕНСКОТО ЗАСЕДАНИЕ
22 Март 2012

Председателят на Ардинския общинския съвет Сезгин Байрямов, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиква редовно заседание на законодателния орган. Общинските парламентьори ще заседават на 28 март 2012 г. (сряда) от 13:00 часа в общинската заседателна зала. Те ще обсъждат актуални и неотложни въпроси, намерили място в следния предварителен дневен ред:

1. Информация за състоянието на МБАЛ „Ардино” ЕООД - Ардино.
Докладва: Д-р Калоян Персенски,Управител на МБАЛ - Ардино
2. Приемане на план за работата на Общински съвет - Ардино за 2012 година.
Докладва: Сезгин Байрямов, Председател на Общински съвет - Ардино
3. Приемане на решение за кандидатстване пред СНЦ „МИГ - Ардино” по Стратегията за местно развитие на територията на община Ардино, одобрена по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., с проект „Реконструкция и рехабилитация на общински местен път Долно Прахово - Левци - Богатино”.
Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино
4. Определяне на броя, вида и местонахождението на жилищата в общината.
Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино
5. Откриване на процедура за продажба на общински жилища - частна общинска собственост.
Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино
6. Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд - частна общинска собственост, находящи се в землището на община Ардино.
Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино
7. Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - частна общинска собственост, находящи се в община Ардино.
Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино
8. Откриване на процедура за продажба на общински недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в община Ардино.
Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино
9. Одобряване на експертни оценки за определяне стойността на недвижими имоти, изготвени от лицензиран оценител и определяне процедура за продажба.
Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино
10. Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ на кв. 26 по ПУП на град Ардино.
Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино
11. Обсъждане и приемане на програма за подобряване безопасността на движението по пътищата на община Ардино за периода 2012-2020 г. и план за изпълнението й.
Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино
12. Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2012 година.
Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино
13. Обсъждане и приемане на отчет на Местната комисия за БППМН за 2011 г.
Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино
14. Приемане на доклади за осъществените дейности на читалищата за 2011 година.
Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино
15. Разглеждане на молби от граждани за отпускане на еднократна финансова помощ.

Прочитания: 977 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари