Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


ОБЯВИ
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО-ПОКАНА
19 Април 2018

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 25.04.2018 г. /сряда/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –


Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Изменение и допълнение на Решение № 384 от 28.03.2018 г. на Общински съвет – Ардино.
2.Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.
3.Откриване на процедура за продажба на общински недвижими имоти, частна общинска собственост.
4.Одобряване на експертни оценки за определяне на стойността на недвижими имоти, изготвени от лицензиран оценител и определяне на процедура за продажба.
5.Удължаване на срока на договор за отдаване под наем на терен за срок от една година, считано от 01.05.2018 г.
6.Учредяване на ограничени вещни права за обект „Реконструкция пред ветрилото на подстанция „Ардино”.
7.Приемане на решение за годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище през 2019 година.
8.Приемане на доклади за осъществените дейности на читалищата за 2017 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:С.Байрям

Прочитания: 142 пъти

 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари