Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


ПРОЕКТИ
 
СЪОБЩЕНИЕ
03 Юли 2018

П Р О Е К Т :
„ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА АРДИНО ЧРЕЗ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

Договор № BG05M9OP001-2.010-0136-C01 от 12.06.2018 г.


От 12.06.2018 г. Община Ардино стартира реализирането на проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество”, по Договор № BG05М9ОP001-2.010-0136-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. , схема за безвъзмездна финансова помощ BG05МОP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 390 889,80 лв.
Продължителността на проекта е 15 месеца.
Проекта е насочен към хората с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица на територията на община Ардино. Чрез социалната икономика и социалното предприемачество, ще се разрешат част от съществуващите остри проблеми, свързани с безработицата и трудовата заетост на уязвимите групи в общината.
В тази връзка на 04.07.2018 година /сряда/ от 10.00 часа в гр. Ардино, в заседателната зала на Общински съвет – Ардино, ще се проведе встъпителна конференция по проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество”.
Целта на конференцията е запознаване на местната общност, представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и други заинтересовани лица с целите, задачите и дейностите по проекта.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. СЪОБЩЕНИЕ

Прочитания: 354 пъти

 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Къде ще празнувате Нова година?

В къщи
На гости при приятели
В заведение
В чужбина
Няма да празнувам


Начална дата на анкетата:
2019-12-18


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари