Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


ОБЯВИ
 
О Б Я В Л Е Н И Е
09 Август 2018

Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвена скица – проект за изменение и допълнение дворищна регулация с цел обединяване на поземлен имот №41 и поземлен имот №42 от квартал 18 по Кадастрален и регулационен план на с. Брезен, общ. Ардино, одобрен със Заповед №556 от 16.09.1983г.
С проекта се обособява нов поземлен имот № 65 от квартал 18. Площа на имота по геодезическо заснемане на инж. Борислав Митков Кузбов, е 1704,00 кв.м. ведно с построените сгради – двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 106,00 кв.м.; масивен гараж със застроена площ 25,00 кв.м. образуван от поземлен имот № 41 и поземлен имот №42.
По разписен лист поземлен имот №41 е записан на наследниците на Кольо Колев Ангелов и на наследниците на Севдалин Арсов Ангелов, поземлен имот №42 е записан на наследниците на Димо Христов Христов.
Граници на поземлен имот №65 от квартал 18: изток – поземлен имот № 44 от кв.18 на наследниците на Цвета Стоянова Маринова; запад – поземлен имот №40 от кв.18 на наследниците на Минчо Митев Христов; север – път на Община Ардино и поземлен имот № 43 от кв.18 на наследниците на Райко Иванов Йорданов; юг – граница на урбанизирана територия.
В разписния лист към действащия кадастрален и регулационен план на село Брезен, община Ардино, имот с кадастрален № 65 да се запише на наследниците на Димо Христов Христов.
Заинтересуваните лица могат да подадат писмени възражения, предложения и искания в четиринадесет дневен срок от датата на обявяването, до Община Ардино.
ОБЩИНА АРДИНО
Дата на обявяването 09.08.2018г.

Прочитания: 103 пъти

 
Избори 2019
 
 
Риболов
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари