Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   

ПРОЕКТИ
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
27 Август 2018

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до събеседване за наставници по проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи от община Ардино чрез социално предприемачество” BG05M9OP001-2.010-0136-C01


В изпълнение на договор №BG05M9OP001-2.010-0136-C01 „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, комисията допуска следните лица за участие в събеседването, което ще се проведе на 27.08.2018 г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет – Ардино:

Наставник- „Работник, ръчна изработка на изделия от дърво”:
1. Ертан Сейфитинов Еминов

Наставник- „Работник, ръчна изработка на текстилни изделия”:
1. Зеки Ниязиев Еминов
2. Сюлбие Хазим Али
3. Елза Евтимова Войнова

Наставник- „Работник, ръчна изработка на хартиени изделия”:
1. Мюзейен Юсуфова Делиюсеинова
2. Мариана Здравкова Илиева

Наставник- „Помощник, кухня”:
1. Супхи Шабан Исмаил

Наставник- „Общ работник”:
1. Джанан Назмиева Исмаил

Наставник- „Събирач, отпадъци разделно”:
1. Сезай Раифов Ибрямов


С П И С Ъ К
на недопуснатите кандидати за събеседване за наставници по проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи от община Ардино чрез социално предприемачество” BG05M9OP001-2.010-0136-C01


В изпълнение на договор №BG05M9OP001-2.010-0136-C01 „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, комисията недопуска следните лица за участие в събеседването:

1. Мехрибан Фаикова Ардалиева;
Мотиви: 1. Представените документи не отговарят на изискванията. Лицето не е посочила, за кои точно работници желае да бъде наставник. Лицето не е представило и Автобиография по образеца, който се изисква и документи за трудов стаж, от които комисията да може да прецени дали кандидата отговаря на изискването да има три месеца професионален опит в тази област.
2. Наско Христов Чаръкчиев;
Мотиви: 1. Представените документи не отговарят на изискванията. Лицето не отговаря на изискването да има минимум три месеца професионален опит в тази или сходна област.ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Прочитания: 488 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари