Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


ОБЯВИ
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
29 Август 2018

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.12/2016 г.), Община Ардино съобщава на засегнатото население, че: ОБЩИНА АРДИНО има следното Инвестиционно предложение за:
„Пречиствателна станция за отпадни води - гр. Ардино“

За контакти
Име: Ресми Мехмед Мурад- Кмет на община Ардино
Тел.: 03651/ 42-38, тел./факс: 03651/45-68; e-mail: ardino@abv.bg
Адрес за кореспонденция: гр. Ардино 6750, обл.Кърджали, ул. „Бели брези” № 31
Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС е поместена на официалния сайт на Община Ардино (http://www.ardino.bg. Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни след обявяване на информацията по Приложение № 2 /до 12.08.2018г. вкл./ в Община Ардино, гр. Ардино 6750, ул.„Бели брези” № 31, и/или в РИОСВ- Смолян, ул. “Дичо Петров” № 16, тел.: 0301/ 60 114, ел. поща: riosv-smolyan@mbox.contact.bg.


Отдел Екология
Община Ардино Дата: 29.08.2018г.ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение

Прочитания: 137 пъти

 
Избори 2019
 
 
Риболов
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари