Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   

ПРОЕКТИ
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
28 Септември 2018

Уважаеми родители,

С допълнително споразумение № 02 към договор № BG05M9OP001-2.004-0004-С01 с Министерството на труда и социалната политика по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино“се удължава до 31.ХІІ.2019година.
Предоставят се образователни, здравни и социални услуги за деца от 0 до 7 години със следни дейности:
1. Ранна интервенция на уврежданията;
2. Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания;
3. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, Семейно консултиране и подкрепа и Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещение на детска градина;
4. Подкрепа и осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;
5. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище;
6. Семеен център за деца от 0 до 3 години с. Бял извор.
Интегрираните услуги ще се предоставят от квалифицирани специалисти: педиатър, стоматолог, акушер – гинеколог, логопед, психолог, специален педагог, медицински сестри, юрист, социален работник, медиатор, рехабилитатор/кинезитерапевт/.
Мястото за организиране на услугите са в гр. Ардино ул „Чинар“ №8 Център за ранна интервенция на уврежданията , лявото крило на Защитеното жилище, както и в селата Падина, Жълтуша, Бял извор, Млечино, Горно Прахово, Боровица, Сухово и Чубрика.

Телефон за връзка: 0890528006
Айбениз Салиева


Ресми Мурад
Кмет на община Ардино

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Прочитания: 428 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари