Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


ОБЯВИ
 
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
07 Ноември 2018

На основание чл.110, ал.2 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с чл. чл.14, ал.1 от ЗОС ,чл.21 и чл.97, ал.1 и ал.2 от Глава Шест на НРПУРОИ и в изпълнение на Решение №446от 17.10.2018 година и Решения №№457 и 458 от 05.11.2018 година на Общински съвет –Ардино и Заповед №802 от 29.10.2018 година и Заповеди № №866 и 867 от 06.11.2018 година на кмета на общината

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

На 23.11.2018 година /петък/ от 12.00 часа в залата на Общинска администрация - Ардино, за отдаване под наем на части от имот, частна общинска собственост, за развиване на търговска дейност, находящи се на първи и втори етаж в сградата на Общинска автогара – Ардино и земи от Общински поземлен фонд на Община Ардино, както следва:
1. Търговски обект №7, предназначен за кафе, находящ се на втори етаж, с площ 50.35 кв.м., месечна наемна цена : 201.40 лв., без ДДС, за срок от /3/ три години.
2. Търговски обект №3, предназначен за развиване на търговска дейност, находящ се на първи етаж, с площ 38.79 кв.м., с, месечна наемна цена : 116.37лв., без ДДС, за срок от /3/ три години
3. Част от поземлен имот 77116.11.129, област Кърджали, община Ардино, с.Брезен, м.Мечит алтъ, вид собств.: Стопанисвано от общината, вид територия: Земеделска, категория: 9, площ: 1700 кв.м., стар номер 000111, първоначална годишна наемна цена – 36.89 лв., за срок от /10/ десет години
4. Част от поземлен имот 77116.11.129, област Кърджали, община Ардино, с.Брезен, м.Мечит алтъ, вид собств.: Стопанисвано от общината, вид територия: Земеделска, категория: 9, площ: 1800 кв.м., стар номер 000111, първоначална годишна наемна цена – 39.06 лв., за срок от /10/ десет години.


 Условия на търга : Депозит , начин на плащане, оглед на имотите, срокове и др. са подробно описани в тръжните книжа, които могат да се получат всеки работен ден до 16 часа на 22.11.2018 година в стая № 6 на Общинска администрация гр.Ардино срещу представена квитанция за платена такса.
 В случай, че на търга не се явят кандидати, повторни търгове ще се проведат всяка следваща седмица, по същото време, на същото място и при същите тръжни условия.


Тел.за доп.информация: 03651/40 40, вътр.33

РЕСМИ МУРАД
Кмет на община Ардино


Прочитания: 183 пъти

 
Избори 2019
 
Избори за общински съветници и кметове
на 27 октомври 2019 г.
 
Избори 2019
 
Предварителни избирателни списъци
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари