Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


ОБЯВИ
 
СЪОБЩЕНИЕ
21 Юни 2019

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 26.06.2019 г. /сряда/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на община Ардино за 2018 година.
2.Даване на съгласие кмета на община Ардино да подпише Запис на заповед за стойност на аванса в размер на 29 512.84 лв., по проект „Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа”, договор BG05M9ОР001-2.040 – 019 – С01 по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
3.Приемане на Общинска стратегия на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ардино.
4.Приемане на становище за образувана преписка по молба на Сабри Хаджиали от с.Бял Извор до Президента на Република България.
5.Промяна в режима на собственост на общински недвижим имот от частна в публична собственост, намиращ се в с.Кроячево, общ.Ардино.
6.Удължаване срока на договори за наем на общински нежилищни помещения, общинска собственост.
7.Отдаване под наем на земи от общински поземлен фонд на община Ардино.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: С.БайрямПрочитания: 147 пъти

 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Къде ще празнувате Нова година?

В къщи
На гости при приятели
В заведение
В чужбина
Няма да празнувам


Начална дата на анкетата:
2019-12-18


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари